Bevezetés

Mielőtt tovább olvasod ezt az Atlantiszról szóló részt, javaslom az előző részek alapos átanulmányozását!
Így ezt a részt könyebben megérted, könyebben eligazodsz az összefüggéseben.

Javaslom, továbbra is vedd figyelembe, hogy nem feltétlenül kell tudni és érteni, hogy mik és miért történtek a Teremtésben. A boldog, eredményes és sikeres életnek nem feltétele a Szellemtudomány ismerete. Azonban mint minden más információ, ez is létező és megismerhető. Segítségedre lehet, ha a megértés útját igényled, ha gondolkodásod Vízöntőkori és az értelmet helyezi előtérbe.

A Te döntésed!
Azért, hogy jobb legyen!

vonal
Áttekintés

Jelenleg kb. 7 milliárd évvel az időszámításunk előtt járunk, az Ember Karmikus Időszakának az első “szintlépése” előtt. Megtörtént a Teremtés, a Bűnbeesés, a Duálfelek szétválása, a bűnben lévő emberek Mentál létsíkra kerülése és már 6 milliárd éve tart az Emberek Karmikus Útja. Már vannak Feltámadások és Üdvözülések, ezáltal Karmateljesítések és folyamatban van az Örök Életre alkalmassá vált Emberek visszavezetése az Édenbe, Kauzális létsíkra. Ezekről részletesebben a fenti, Bevezetésben lévő hivatkozásokon található írásaimból tájékozódhatsz.

Még nem történt egyetlen “leszületés” sem,
még nincs emberi lélek és nincs gondolkodni képes, emberi fizikai test sem.

Nézzünk egy pillanatképet az Emberek létsíkokon való tartózkodásáról, az “atlantiszi időket” megelőző, legutolsó időből. Embereket ekkor három létsíkon találhatunk:

  • A Bűntelen Emberek az Édenben – (a teremtett Emberek 2/3-a + a Lemúriában Üdvözültek)
  • A Bűntelen Duálfelek a Felső Mentál síkon – (bűnbe nem esettek + a Lemúriában Feltámadtak)
  • A Bűnben lévő Duálfelek az Alsó Mentál síkon – (további Karmikus Útra kötelezettek)

Még nincs lélek, nincs gondolkodni képes fizikai test, nincsenek leszületések sem inkarnációk.

Összefoglalva az eddigiek: Az Ember, Kauzál létsíkon való teremtése után, az Édenben megtörtént az Ember megkísértése, Isten utasítására, Sátán által. Az Emberek egy harmada elbukott ezen a próbatételen, belső harmóniája megbomlott, kettévált Duálfelekre, megőrízve belső duálstruktúráját, az Édent elhagyva, leereszkedett a Mentál létsikra. A Bűntelen, a megkísértésen el nem bukott Emberek továbbra is az Édenben maradtak. A bukott, Mentál létsíkra jutó, immáron Duálfelekre kettévált Emberek közül azok akik önmagukban nem buktak el, de a Duálfelük bukása miatt kerültek ide, a Felső Mentál létsíkra kerültek Lemúriában és azok a Duálfelek akik önmagukban is elbuktak a kísértés próbatételén, az Alsó Mentál létsíkra kerültek Lemúriában.

Az ezt követő (földi időszámítás szerinti) mintegy 6 milliárd év alatt, az Alsó Mentál létsíkon élő Ember Duálfelek közül sokan belátták a helytelen döntéseiket és változtatva jellemtulajdonságaikon, alkalmassá váltak az Örök Életre, ami után Feltámadással a Felső Mentál létsíkra kerültek. Azok az Emberek akiknek a két Duálfele a Felső Mentál létsíkon találkozott, egyesültek és Üdvözülés által a Mentál létsíkot elhagyva, felemelkedtek a Kauzál létsíkra, az Édenbe.

vonal

Mielőtt továbbmegyünk, két megjegyzést, észrevételt érdemes kiemelnem.

1. Az eltelt 6 milliárd év alatt minden olyan Ember feltámadt, akik a lemúriai körülmények és az itt lévő karmikus feltételek mellett feltámadhatott. Bármennyi ideig is tartott volna, változatlan feltételekkel a Karmikus Időszak, több Ember Duálfél már nem támadt volna fel. Így akár a Végitélet vagyis a Karmikus Idők lezárása is bekövetkezhetett volna, lévén (változatlan körülmények mellett) a Karmikus Utonjárás okafogyottá vált. Azonban, (mint már ez előtt jeleztem is), a Karmikus Út, Lemúrián kívül, még két másik létsíkon is (Atlantisz és Föld), folytatódik. Így most érkezett el az idő, hogy más módon, máshol, más körülmények között további lehetőségeket kapjon az Emberiség az Üdvözülése érdekében.

2. A Fizikai létsik már létezik, de a Föld bolygó még nem és így a földi élet sem. A Föld majd csak 2.5 milliárd év múlva fog létrejönni és a földi élet megjelenése újabb 1 milliárd, az állatok megjelenése pedig még újabb 3 milliárd év múlva történik meg. Azonban az Asztrál létsík és Teremtményei máris készen állnak arra, hogy az Emberek Karmikus Útonjárása számára egy újabb, több mint 6 milliárd évig tartó életteret biztosítsanak.

vonal

Az Emberiség Karmikus Útonjárása
7 milliárd évvel az időszámításunk előtt, Atlantiszban, egy újabb szakaszába lépett!

Atlantisz

A Teremtő Isten, a Karma Urai és Krisztus, megtehette volna, hogy ekkor, a Bűnbeesés után 6 milliárd évvel, a Kamikus Út okafogyottá válásával lezárja a Karmikus Rendet és a még Üdvözülésre nem jutott Embereket, Örök Kárhozat által, “megsemmisíti“. Azonban az Isteni Kegyelem és Szeretet valamint az Igazságosság elvei miatt, újabb, további lehetőségeket kaptunk a bűneink belátására és az Örök Életre alkalmassá válásra.

isten

Folytathattuk a Karmikus Utonjárásunkat, a tudatos Mentál létsík után az érzelmes Asztrál létsíkon.

Az Asztrál létsík, az Atlantisz nevet kapta és asztrális Teremtményeivel együtt, ekkor már rendelkezésre állt az Emberi lét számára. Azonban kettő nagyon lényeges körülmény változásokat igényelt az eddigi Karmikus Rendben.

1. A létsíkok Teremtményei csak három létsíkon életképesek. A Teremtésük létsíkján, valamint eggyel feljebbi és eggyel lejjebbi létsíkon. Ennek egyszerű oka a létsíkok minősége közötti nagy különbség. Ahogy ereszkedünk egyre lejjebb az Isteni Létsíktól, úgy válnak a létsíkok egyre egyszerűbbé, primitívebbé, alacsonyabb rezgésszámúvá, egyre inkább megjelenítve az időt és az anyagot. Az Ember teremtési létsíkja a Kauzál Létsík és az Ember a Kauzál Létsík feletti, Isteni Létsíkra emelkedni hivatott, bűnbeesése okán pedig a Kauzál Létsík alatti, Mentál Létsíkra került. Ezzel pedig be is járta a számára lehetséges, három életadó létsíkot. Életrekelteni, Emberszellem minőségében az alsóbb létsíkokon, Atlantiszban és majdan a Földön, nincs lehetőség.

2. A Mentál Létsík intellektuális tulajdonságai tökéletesen megfeleltek az idealisztikus Kauzális Létsíkon teremtett Emberek élettulajdonságainak. Azonban kevésnek bizonyultak a még mindig bűnben lévő Emberek további Karmateljesítéséhez szükséges létkörülményeihez. A szükséges újabb létkörülményekhez az Asztrál Létsíknak a Mentál Létsíktól eltérő tulajdonságai adhattak lehetőséget, nevezetesen, az Atlantiszban meglévő, az intellektuális tulajdonságoktól eltérő érzelmi, motivációs tulajdonságok.

Az Asztrálsíkról, másnéven Atlantiszról már írtam bővebben az Asztrál sík I. írásomban.

Most nézzük át a Mentál és az Asztrál sík vagyis Lemúria és Atlantisz közötti, főbb különbségeket:

Lemúria jellemzői:

intellektus
gondolat
logika
aktivitás
mobilitás
világosság
Jang
élet
jövő
szabad akarat

vonal

Arkangyal
Szellem

justicia
Atlantisz jellemzői:

érzelem
motiváció
intuíció
passzívitás
stabilitás
sötétség
Jin
halál
múlt
elrendelés

vonal

angyal
lélek

A LÉLEK!
lelek

Lélek!

A Karma Urai megalkották az emberi lelket!

Az élet Atlantiszban …

Hamarosan folytatom …

Jut eszembe…. A régi AsztrálFény weboldalakon jártál már?