Mi is valójában az asztrál sík, mit érdemes tudni róla? Sokan használják mint fogalom és sokan rendelkezenek több, kevesebb információval a mibenlétéről. Mégis, azt tapasztalom kevesen értik is, használják következetesen, helyesen, megfelelő összefüggéseiben. Sok téves és zavaros információ található róla a Neten, pedig valójában egyszerű, érthető és logikus. Az asztrálsík, egy létsik.

Teljesen természetes az, hogy vannak fizikai “létsíkok“, mint pl. sivatag, síkság, hegyvidék, folyó, tenger, stb. Ezeknek a fizikai létsíkoknak megvannak a maguk, sajátos tulajdonságai, törvényszerűségei és élőlényei. Páldául jól tudjuk, hogy a sivatagban homok és szárazság van és tevék, az óceánban meg víz és halak, stb… Ilyen egyszerűek a spirituális létsíkok is, amik közül az egyik, az asztrál létsík, a maga egyedi tulajdonságaival, törvényszerűségeivel és élőlényeivel. Elhelyezkedésében pedig a fizikai és a mentális spirituális létsíkok között terül el.

Nem hiszem! Még sosem hallottam róla, sosem láttam! – mondják sokan. Igen, ez természetes. Az Antarktiszon felnövő embernek is hiába magyarázok a homok sivatagról, nem látta, nem hiszi, csak bámul mint egy afrikai benszülött a bálnára. De ettől még van homok sivatag és óceán is. Mint ahogyan asztrál is. Remélem teljesen világos, hogy nem is az a kérdés, hogy létezik-e, hanem az, hogy milyen? Nézzük tehát magát az asztrál síkot:

Mi van az asztrál síkon?

Színek és formák

Ennyi? Igen ennyi… persze ebből sok-sok minden következik még, de röviden és tömören, ennyi. Ha jól meggondolod, mi van egy könyvben vagy egy festményen? Színek és formák. Más semmi. Mégis mennyi féle könyv és festmény létezik, megannyi jelentéstartalommal. Nyugodtan kijelenthetjük, az asztrál sík olyan mint egy festmény. A tartalma színekből és formákból áll. De, mintha említettem volna olyat is, hogy vannak élőlényei is. Azok vajon milyenek? Sok félék, de egyben mind megegyeznek: formákból és színekből (struktúrákból) állnak. Másból nem is állhatnak, mivel más nincs az asztrál síkon – legalábbis, ha tömören szeretném megfogalmazni.

Mi nincs az asztrál síkon?

Egyszerűen fogalmazva semmi sincs, ami nem szín vagy forma. Mégis, néhány dolgot a későbbi könnyebb megértés érdekében, érdemes kiemelni, hogy mi nincs az asztrál síkon, minek a léte nem jellemző rá?

Energiák és intellektus

Ha tömören és röviden szeretném megfogalmazni, akkor mondhatom, hogy az asztrálsíkon vannak színek és formák, és nincsenek energiák és intellektus. Aztán kielemezhetjük, hogy mindebből mik következnek. Azonban most egyenlőre hagyjuk az asztrál sík működésének a részletes kifejtését, inkább nézzünk egy táblázatot, hogy mi jellemző és mi nem jellemző az asztrál síkra:

Asztrál síkra jellemző:

szín
forma
érzelem
intuíció
passzívitás
stabilitás
sötétség
megbízhatóság
szabályosság
múlt
rend
Yin

vonal

állat
lélek
ember

justicia
Asztrál síkra nem jellemző:

energia
intellektus
gondolat
logika
aktivitás
mobilitás
világosság
megbízhatatlanság
szabálytalanság
jövő
káosz
Jang

vonal

növény
szellem
ember

Ez kezd egyre érdekesebb és izgalmasabb lenni… Főképpen a vége, ott van valami hiba is, ugye? Az ember jellemző is meg nem is? Meg ha nincsenek az asztrál síkon növények, de vannak állatok, akkor azok mit esznek? Embert? Hú… ez zavaros.. Ha neked is, akkor tedd fel kérdésként amit nem értesz és segítek. Ugyanis nincs itt semmi zavar, bár elsőre lehet annak tűnik.

Emeljünk ki most a listából náhányat, a teljesség igénye nélkül, és nézzük meg az asztrál síkkal való összefüggéseiben.

Megbízhatóság! Fontos tulajdonsága az asztrál síknak a megbízhatóság, ami abból adódik, hogy “nincs saját erőből történő változás benne“. Vagyis amit beleteszünk, vagy beletesz bárki és bármi, akkor az ott van és ott is marad változatlanul, amig valaki vagy valami meg nem változtatja. Az asztrál sík tartalma, önmagától nem változik. Miért is változna? A festmény megváltozik önmagától, vagy a könyv átíródik önmagától? NEM! Ugyanígy, az asztrál sík sem. Ennek nagyon fontos szerepe van például a meditációs gyakorlatban, ugyanis a meditáció asztrál síkon zajlik. Gyakorlatilag amikor az éber állapotból belépünk meditációban az asztrál síkra, az olyan mint amikor “egy hazug világból belépünk egy igaz világba“. Az asztrál síkon nincs jelen a logika, az elvárás, vagy akár az álarc valóságot megmásító szándéka. Ezért is csodálatos lehetőség a meditáció gyakorlata, amelyre az asztrál sík biztosít lehetőséget. A jobb érthetőség kedvéért megjegyzem, többek között azért sem változik, mert “nem gondolkodik, csak van” és “nincs energiája arra, hogy változzon, csak létezik“. Ha egy festményt leöntesz fekete tintával, csúnya lesz, de ezt a festmény nem tudja és nem is képes átfesteni magát, újra szépre. Látod, milyen egyszerű ez?

Ember! No, miért is van is meg nincs is az asztrál síkon ember? Abból a megközelítésből, hogy az ember, test-lélek-szellem hármasságából álló teremtmény. Vagyis az embernek van lelki és szellemi összetevője is, és az asztrál síkon pedig van lélek, de nincs szellem. Remélem máris könnyedén kikövetkeztetted ebből, hogy ezek szerint az ember több spirituális síkon is létezik egy időben. Vagyis van is asztrál síkon (a lelkével) és nincs is asztrál síkon (a szellemével, meg a testével sem) Akkor ezt még egyszer, mert nagyon fontos:

Az ember egyszerre több spirituális síkon létezik.
Mindegyik síkon az adott síkra jellemző emberi összetevőjével.
Az asztrál síkon az ember a lelki összetevője által létezik.

Lélek! Számunkra az egyik legfontosabb asztrális fogalom! A lélek az asztrál sík lakója. Sehol máshol nem lelhető fel. Az meg, hogy lehet? Egyszerűen. Ahogyan nincs bálna a sivatagban és nincs teve az óceánban és pingvinek sincsenek a hegyvidéken, így lelkek sincsenek más létsíkokon, csak ott, ahol “életképesek“. Ez pedig a lélek számára az asztrál sík. Foglaljuk ösze, mit is tudhatunk?

Az asztrál sík egy olyan létsík ami létezést biztosít az asztrális teremtményeknek, mint például az emberi léleknek. Az ember lelke az asztrál síkon található és így, a lelke által, az ember az asztrál sík lakója is egyben.

lélek

Ez fantasztikus! Ha tudom milyen az asztrál sík, akkor máris sokat tudhatok az ember lelkéről is, aki/ami az asztrál sík lakója. Ez pontosan így van. Gondolkozzunk kicsit… ezek szerint…

Az ember lelke hasonlatos egy festményhez. Színek és formák általi tartalommal bír, nem gondolkodik, nincs energiája, önmagától nem változik, de képes létezni, képes valamilyennek lenni és külső hatásra változni, formálódni, színesedni is akár. Megbízható, stabil, igazságokkal bíró, érzelemdús, rokon az állatokkal de nem hasonlatos a növényekhez.

Bingó! Pontosan így van!

Egy nagyon fontos dologra még szeretném felhívni a figyelmedet a lélekkel és az asztrál síkkal kapcsolatosan. Az asztrál sík és a lélek kapcsolata olyan, mint a víz és a hal kapcsolata. Ugyanis van víz hal nélkül, de nincs hal víz nélkül. Ugye ez érthető és egyszerű… Mit is jelent ez számunkra? Van asztrál sík lélek nélkül, de nincs lélek asztrál sík nélkül. Ezt ha megjegyzed, később még nagyon jól fog jönni, de most a lélekről ennyi elég is, lesz még róla szó bőven és most nem is a lélek hanem inkább az asztrál sík a fő téma. Még két dolog marad amiről érdemes lenne most szót ejtenem. Az érzelmek és az állatok. Azonban ezt későbbre hagyom, bár az “asztrál sík, érzelem, állat, lélek” együttes nagyon izgalmas és érdekes információkat ígér. Ha érdekel kérdezz, vagy keress rá a későbbi írásaim között.

* Igen, tudom, hogy valójában az asztrál sík ennél egy kicsit bonyolultabb, azonban ezen az alapszinten ennyi magyarázat bőven elegendő.

** Valóban, az is igaz, hogy nem tettem említést az asztrál sík igen fontos teremtményeiről az angyalokról és társaikról, az elementálokról és elementárokról valamint az asztrál sík egyéb, ideiglenes lakóiról sem, mint például a Szellemi Vezetőkről. Róluk majd később ejtek szót pl. az Teremtéstörténet II-ben