Hogyan került az Ember ebbe a világba? Ha szeretnél erről bővebb információt, olvasd el a Teremtéstörténet I. írásomat, amiben a Kezdetektől az Ember teremtéséig terjedő időről írtam. Most onnan folytatom, ahol ott abbahagytam. Tovább megyünk és megnézzük, miért nem zárult le a teremtések sora az Ember teremtésével és mik történtek a továbbiakban?

Mielőtt belekezdenék, javaslom igyál egy pohár vizet, végy egy mély lélegzetet és sóhats egy nagyot. Gondold át, alkalmas állapotban vagy arra, hogy az Ember Sorsáról olvass, eléggé nyugodt és nyitott vagy arra, hogy a Saját Sorsodról olvass? Érdekel, hogy miért vagyunk itt a Földön és mivégre születünk és halunk? Tudni szeretnéd, hogy: Miért él az Ember? Ha a válaszod igen, akkor nyugodtan olvass tovább. Ellenkező esetben lehet, még nincs itt az ideje a folytatásnak.

vonal

Az Ember bűnbeesésének a megértése a legfontosabb a Teremtéstörténetben!
Innen erednek az elmúlt több ezer földi év eseményei valamint a jövőnk történései.
Egyben a legnehezebb is ennek a megértése.
Sokan azért nem értik a karmát mert a bűnbeesést sem értik, amiből a Karma következett.

Ha szeretnél jól eligazodni a spirituális világban, az emberi bűnbesés megértése elsődleges fontosságú!

Ezért ez a témát három, egyre mélyebb és pontosabb megértést igénylő kifejtéssel segítem.
Most az első szintű kifejtést írom le neked.

Az Emberek megteremtettek és a Kauzál létsík Édennek nevezett, a bűnös Istenek elől elzárt részén elkezdték életüket. Az Emberek duális szellemi teremtményként, egy aktívabb jang (Ádám) és egy befogadóbb yin (Éva) duálfelekből tevődtek össze. (A mai, földi megfelelője ennek a “házaspár”. Itt a Földön egy házaspárt egy férfi és egy nő alkot – most az egynemű házasságoktól tekintsünk el. Egy férfi és egy nő (két földi ember) alkot egy házaspárt. Az Édenben is hasonló ez, azzal a különbséggel, hogy “egy férfi és egy nő alkot egy Embert.)

Ekkor az Édenben nagyon sok, (több milliárd) Ember élt. A tanítások nem közlik, hogy számszerűleg mennyi Ember lett teremtve, de azt igen, hogy minden egyes Ember pontosan “nyilván van tartva“. Az Ember az Édenben, kísértésektől mentes közegben élhetett és bár a Kauzál létsíkon jelen volt a bűn a bukott Istenek képében, akik eltértek a teremtő Útmutatásaitól, az Édenbe nem juthattak be, mivel az Éden bejáratának az örzésével két Kerub lett megbízva.

Ekkor a teremtő megbízta Sátánt, hogy tegye próbára az Édenben lévő Embereket. Kísértse meg és próbálja rávenni őket, hogy térjenek el az Isteni Útmutatásoktól. Sátán el is végezte a rábízott feladatot, aminek az eredménye az lett, hogy az Édenben lévő Emberek egy harmada hűtlenné vált Istenhez és engedett Sátán csábításának. Az Emberek két harmada hű maradt és Sátán kísértése nem járt náluk eredménnyel. Innentől számítjuk az Ember bűnbeesését.

Ennek a megértése nagyon egyszerű, de egy példával még megtámogatom. Kezdődik az iskola ahová jelentkezik 300 tanuló. Az évnyitón az igazgató közli a tanulókkal, hogy ebben az iskolában tilos cigarettázni. Majd megbízza a tanárok egy csoportját, hogy szünetben bróbálják rávenni a tanulókat, hogy gyújtsanak rá egy cigarattára. Így kiderülhet, ki tartja be a szabályokat és kiket lehet rávenni a szabálytalankodásra. Végetér a szünet, aminek az eredménye, hogy 100 tanuló elfogadta a cigarattára csábítást és rágyújtott, míg 200 tanuló inkább a szabályokat követte és visszautasította a cigarettával való csábítást.

Mielőtt tovább mennénk, vegyünk észre, tudatosítsunk néhány fontos részletet:

 • Az Édenben, az Ember teremtésekor az Istenek az összes Embert megteremtették és életre keltették. Ember teremtése sem ezelőtt sem ezután nem történt és nem fog történni. Minden Ember, (és itt most nem a Földön élő emberekről hanem az Édenben élőkről van szó), egyszerre “megszületett” és benépesítette az Édent.
 • A Kerub nem egy újabb teremtmény, hanem a meglévő teremtmények egy meghatározott csoportja, mégpedig kettő Elsőd Isten és az adott feladathoz szükséges létszámú dolgozó Istenek csoportja.
 • A Sátán nem egy újabb teremtmény, hanem a meglévő teremtmények egy meghatározott csoportja, mégpedig kettő Szeráf és az adott feladathoz szükséges létszámú dolgozó Istenek csoportja.
 • A Szeráf nem egy újabb teremtmény, hanem a meglévő teremtmények egy meghatározott csoportja, mégpedig kettő Kerub és az adott feladathoz szükséges létszámú dolgozó Istenek csoportja.
 • Nem mindegyik Ember esett bűnbe, csak az Emberek 1/3-a. Ők a “bűnbe esett Emberek“, a többiek a “bűntelen Emberek“.
vonal
IV. Az emberi bűnbeesés következményei

Az Ember bűnbeesése jelentős változásokat eredményezett magában a bűnbeesett Emberekben és ezáltal az egész Teremtésben. A bűnbeesett emberekben megbomlott a belső harmónia és szétestek kettő, különálló részre. Külön váltak egymástól az emberekben a férfias, jang és a nőies yin duálfelek. Úgy is mondhatjuk, hogy Ádám és Éva megszünt egy egységet alkotni, elváltak egymástól, “de megőrízték belső, saját duálstruktúrájukat“. Ezáltal alkalmatlanná váltak, ebben a bűnbeesett és különvált állapotukban az Örök Életre, (legalábbis addig, amíg ilyen állapotban vannak).

Ahogyan a bűnbe esett Isteneknek is el kellett hagyniuk a bűntelen Isteni létsíkot, ugyanúgy a bűnbe esett Emberek sem maradhattak a bűntelen Emberek létsíkján, a Kauzál létsíkon. Az Istenek azonban nem mondtak le róluk és újabb létsíkokat hoztak létre, ahol a bűnbesesett Emberek élhetnek, tapasztalhatnak és beláthatják (vagy nem), hogy mi a helyesebb, a szabálykövetés vagy a szabályszegés. A Teremtő Isten tervei, az Elsődök útmutatásai és a többi Isten munkája eredményeképpen, újabb létsíkokat teremtettek, szabályrendszereket alakítottak ki valamint felügyelőket, dolgozókat bíztak meg.

Megalkották a Karmikus Rendet!

Mielőtt tovább mennénk, vegyünk észre, tudatosítsunk néhány fontos részletet:

 • Jelen helyzetben a bűnbeesés elötti állapothoz képest annyi változás történt, hogy a teremtett Emberek 1/3-a ketté vált Duálfelekre és alkalmatlanná vált az Édenben maradásra.
 • A bűnbeesett Emberek a Kauzál sík Édenen kívüli részén sem maradhattak, ugyanis ott az öntudatukra ébresztett bűnös Istenek tartózkodtak, akik között a bűnös Emberek visszatérítése lehetetlen.
 • Az Ember Duálfelekben a belső duálstruktúra megmaradása azt jelenti, hogy Ádámban is maradt egy kicsi Évából és Évában is maradt egy kicsi Ádámból. A férfias, jang Duálfélben is maradt kevés nőies, yin tulajdonság és a nőies, yin Duálfélben is maradt kevés férfias, jang tulajdonság.
V. A Karmikus Rend

A karmikus rend létrehozásának az oka az Ember bűnbeesése. Hiszen a cél az volt, hogy az Ember a teremtése után segítse a bűnbeesett Isteneket a jobbá válásban. Ez a cél nem változott az Ember bűnbeesése után sem, csak egy olyan helyzet állt elő, hogy a teremtett Embereknek csak a 2/3-a volt alkalmas erre a feladatra, az a 2/3 aki kitartott a Teremtő Isten mellett és nem engedett Sátán rosszra csábításának.

karmikus rend

Ebben a helyzetben az is megoldás lehetett volna, hogy a “bűnös 1/3 vesszen el“, de ez mégsem volt megfelelő megoldás, ugyanis ezt az Istenek, Ember iránti szeretete sem engedte valamint az a tény sem, hogy a bűnbeesett állapot nem végleges, hanem a bűnbeesett Emberek javulhatnak, csakúgy mint a bűnbeesett Istenek. Ezért a bűntelen Istenek “rehabilitációs” tervet készítettek ami a Karmikus Rend nevet kapta.

Ismét, egy könnyen érthető résznél járunk, de egy példával most is kiegészítem. Maradjunk annál az iskolánál, ahol a 300 tanulóból 100-an elbuktak a “megbízhatóság rostáján“. Megtehetné az Igazgató, hogy kizárja az iskolából a 100 tanulót és a szabálybetartó 200 tanulóval elkezdik az iskola évet. Azonban az igazgatónk azt mondja: “Ne hagyjuk veszni azt a 100 tanulót!” Hozzunk létre egy másik iskolát, amelyikben szabad dohányozni és szabad szabályokat szegni. Abban az iskolában természetesen nem tudják majd a tanulók azt megtanulni amit a “szabálytisztelők iskolájában” megtanulhatnának, nem is ez lesz a cél. Hanem az, hogy a “szabálytalankodók iskolájában” olyan nevelő és jellemjobbító célzatú tantervet készítünk, amiben a tanulók beláthatják, hogy jobb a szabálytisztelet. Aki belátja, és szabálytisztelővé válik, már jöhet is vissza és csatlakozhat a szabálytisztelő tanulók csoportjához. Csakhogy! Addig nem indulhat el a tanítás a “szabálytisztelők iskolájában“, amig vannak “visszatérők“, mert ők lemaradnának az oktatás előrehaladásában a tanulással. Ezért a szabálytisztelő tanulók várnak. Várják, hogy visszatérjenek a szabályszegők és ha majd mind visszatért, akkor kezdenek el mindnyájan, egyszerre tanulni a szabálykövetők iskolájában.

Most azonban térjünk vissza a Karmikus Rendhez!

A Karmikus Rendnek a célja és feladata, hogy a bűnben lévő,
és ebben a bűnös állapotában az Örök Életre alkalmatlan Embereket segítse a visszatérésben,
Feltámadás, majd Üdvözülés által, hogy az Örök Életre alkalmasság állapotába juthassanak.

A Karmikus Rendet, a Teremtő Isten útmutatásai alapján, három lépcsőben alakították ki. Első a Tisztségviselők kinevezése, majd a létsíkok kialakítása és ezt követően a létsíkok benépesítése következett.

V/1. A Karmikus Tisztségviselők

Azért, hogy a Karmikus Rend fentartható és irányított legyen valamint a célját és feladatát jól elláthassa, vezetőkre, tiszségviselőkre van szükség. Az első, aki a Sátán nevet kapta, már meg is volt, de most kiegészült újabb két Szeráffal, akik a Krisztus nevet kapták. Ők, 16-an, a szükséges számú dolgozó Istenekkel kiegészülve alkotják azóta is a Karmikus Rend Legfelsőbb Vezetőit, akik csak a Teremtő Istennek tartoznak számadással. Egy újabb, 2 Szeráfból és segítőikből álló Isten csoport lett a Karma Ura, közvetlenül Krisztus és Sátán alá rendelve. Az Elsőd Istenek másik, 24 Elsődből álló fele és az őket segítő dolgozó Istenek munkálkodnak a teremtésben a bukott Istenek érdekében.

 

V/1a. Krisztus nevét viselő 8 Elsőd Isten a yin tulajdonságokat előtérbe helyezve a Karmikus Rendben a MEGVÁLTÓ.

V/1b. Sátán nevét viselő 8 Elsőd Isten a jang tulajdonságokat előtérbe helyezve a Karmikus Rendben a KÍSÉRTŐ.

V/1c. Karma Ura nevét viselő 8 Elsőd Isten felel az Emberek karmikus feladataiért.

V/2. A Karmikus Létsíkok

Azért, hogy életteret biztosítsanak a bukott Embereknek és karmikus útonjárásuknak, valamint az Embereket segítő egyéb teremtményeknek, újabb létsíkokat hoztak létre. (Ezeknek az újabb létsíkoknak az “anyagát” azonban nem a Megnyilvánulatlanból vették, hanem a meglévő megnyilvánult világból struktúrálták át – ennek később még lesz jelentősége.) Kialakították a Mentál-, Asztrál- és Fizikai létsíkokat.

 

V/2a. Mentál létsík – Lemúria, jang, intellektuális a bűnbe esett Ember Duál Szellemek lakóhelye.

V/2b. Asztrál létsík – Atlantisz, yin, érzelmes az Angyalok, tündérek, manók, elementárok és más asztrál lények lakóhelye.

V/2c. Fizikai létsík – Föld, yin, érzéki, a biológiai élőlények, a fizikai testek és objektumok lakhelye.

A teremtéstörténetben létrehozott létsíkokat áttekintheted a Létsíkok I. írásomban.

V/3. A Karmikus Teremtmények

Azért, hogy az alsóbb síkokon megfelelő életteret, szituációkat tapasztalati lehetőségeket biztosítsanak, benépesítették az újonnan létrehozott létsíkokat, valamint újabb tisztségviselőket neveztek ki. Azért is fontos, hogy az alsóbb szinteken is létrehozzanak “beavatott” teremtményeket vagyis ottani tisztségviselőket, mert egy-egy teremtmény –kevés kivételtől eltekintve– csak három létsíkot jár át. A sajátját és az eggyel fejlebb és eggyel lejjebb lévőt. (Ezeket az újabb teremtményeket azonban nem a Megnyilvánulatlanból vették, hanem a meglévő megnyilvánult világból struktúrálták át – ennek később még lesz jelentősége.) Így megteremtették az Asztrál síkon az Angyalokat és kialakították az Angyali Rendet. Megteremtették a fizikai síkon a tárgyakat, köveket, vizeket, növényeket, állatokat, holt és élő fizikai testeket, objektumokat. Mentál síkra nem teremtettek újabb teremtményeket, de ide csoportosították az Angyalok Rendjéből az Arkangyalokat és kinevezték a Szellemi Vezetőket.

Nézzük tehát, milyen teremtmények és hol helyezkedtek el az Ember bűnbeesése után, de még a Kamikus Inkarnációk előtt. Az Ember bűnbeesése megtörtént, lépéseket kellett tenni a lehetséges visszavezetésük érdekében, így létsíkokat hoztak létre és teremtményeket csoportosítottak a visszavezetések feladatai érdekében, hogy mindezek után elkezdődhessen az Emberek Megváltása.

Pillanatkép az Emberek Megváltása időszakának a kezdetekor:

V/3a. Mentál létsík lakói – Lemúriának is nevezett létsíkot, már a teremtésekor szétválasztották kettő részre.

* Felső Mentál síkon tartózkodtak azok a bűnben lévő Ember Duálfelek, akik nem a saját hibájukból, hanem a Duálfelük hibájából buktak le ide a Mentál síkra. Ők másnéven a Feltámadottak. Valamint ide ereszkedtek le feladatuk teljesítése érdekében azok a Bűntelen Emberek akik később Szellemi Vezetők ranggal segítik a bűnbeesett Embereket a Karmikus Inkarnációik alatt.

* Alsó Mentál síkon tartózkodtak azok a bűnben lévő Ember Duálfelek, akik a saját hibájukból buktak le ide a Mentál síkra. Ők másnéven az Eredendően Bűnösök. Ide emelkedett fel az Asztrál létsíkról az a 21 Angyal, akik 3-as csoportokat alkotva, Arkanygyalok néven lettek ismertek és Krisztus közvetlen irányítása alá tartoznak: Mihály, Gábriel, Rafael, Uriél, Sariél, Raguél és Ramiél. Valamint ide emelkedett fel az Asztrál létsíkról az a 7 Angyal, kiket Sátán választott ki maga mellé és csoportjuknak a Lucifer nevet adta.

* Pokol ekkor még nem került leválasztásra, nem lett volna kiket oda tenni. Ez a terület majd csak jóval később az Elpecsételéskor nyer tényleges szerepet.

V/3b. Asztrál létsík lakói – Atlantisznak is nevezett létsíkot, már a teremtésekor szétválasztották kettő részre.

* Felső Asztrál síkon tartózkodtak az Angyalok és az Elementárok. Valamint erre a területre emelkedik majd fel az Emberi Lélek a földi inkarnációja végeztével.

* Alsó Asztrál síkon tartózkodtak és itt kerültek megformálásra az Asztrállények változatos seregei mint pl. a tündérek és a manók és ez a szülőhelye az Elemetáloknak. Valamint ezen a területen lesz megformázva az Emberi Lélek és innen születik le a földi inkarnációja alkalmával a fizikai testbe.

* Pugatórium ekkor még nem került leválasztásra, még nem volt indokolt a léte, az majd csak Jézus leszületése után nyer értelmet.

V/3c. Fizikai létsík lakói – Földnek is nevezett létsíkot, már a teremtésekor szétválasztották kettő részre.

* Éter síkon energiát adtak a fizikai létsíkra, melynek feladata a fizikai testeket energiával ellátni. Az Éter síknak teremtményei nincsenek, energiáival fantomtestként másolja a fizikai testeket. Első lépésben, az Éter síknak is csak az Alsó Éter területét hozták létre, mivel funkcionálisan csak erre volt a kezdetekkor szükség.

* Objektum síkon tartózkodtak a ma is szemmel látható fizikai objektumok. A csillagok, bolygók és egyéb égitestek, valamint minden, ma fizikai tárgynak nevezett objektum.

* Egyéb fizikai létsíkok mint mentál, asztrál és felső éter még nem kerültek megvalósításra, rájuk csak a későbbiekben az Eevolúció során lesz szükség.

vonal

Ezzel a végére is értünk az Ember, Karmikus Útja kezdetéig terjedő időszaknak!
Megtörtént az Ember bűnbeesése és kialakításra került az Ember Üdvözítéséhez szükséges Karmikus Rend
kezdeti állapota, ezzel a Karmikus Rend előkészítése.
Innen kezdődhet az Emberi Inkarnációk több ezer éves sora.
Erről a következő, Teremtéstörténet III. részben írok bővebben.

Mielőtt befejezném, vegyünk észre, tudatosítsunk néhány fontos részletet:

 • Mínden létsík és teremtmény készen van ahhoz, hogy elindulhasson a Karmikus Rend működése.
 • A Karmikus Rend folyamán további létsíkok és teremtmények létrehozására lesz még szükség, midegyiknek a maga idejében.
 • Még nincs az Embernek lelke, sem teste. Még nincsenek növények és állatok, sem ember a Földön, és még nincs Purgatórium és nincs Pokol. Krisztus még nem öltött testet Jézusban, de Lucifer már készen áll, mint Sátán alattvalója.