Hol vagyok, ki vagyok és milyen vagyok? Ez a három legfontosabb kérdés ha teljes képet szeretnénk Ömagunkról. Hol vagyok, ki vagyok és milyen vagyok? A kérdés első felére részben választ kaphatsz a Létsíkok I. írásból, amiben felvázoltam azt a közeget, amiben mi, az Emberek létezünk. Most teljesebbé teszem ezt a képet, mert belehelyezem az Embert ebbe a közegbe, a tényleges elhelyezkedésének megfelelően. Így a kérdés második felére is fény derül, mégpedig arra, hogy ki vagyok? Hol és ki az Ember? A kérdés harmadik részére a legnehezebb válaszolni, de arra is sort kerítek majd, több írásban is, ahol az ember személyiségjegyeit, testi-, érzelmi- és értelmi tulajdonságait fejtem ki. Egyúttal megnézzük a teremtés történetét a kezdetektől az Ember teremtéséig.

vonal
I. A kezdet, az Istenek teremtése

Számunkra a kezdet, a Megnyilvánulatlan léte. Lehet, hogy már előtte is voltak események az Univerzumban, azonban mivel megnyilvánulatlanok, így információink sincsenek róla. Így kijelenthetjük, a Kezdet (Nagy Bum) a Teremtő Isten (Egy) megnyilvánulása az által, hogy kilépett a Megnyilvánulatlanból és megnyilvánulása első lépéseként létrehozta az Isteni létsíkot. Majd az Isteni létsíkon a megnyilvánulatlanból vett további “anyagokból” megteremtette az első 48 Istent, az Elsődöket. Az Elsődök a Teremtő útmutatásai által, további teremtések révén megteremtették a Megnyilvánulatlanból vett “anyagokból” a többi “dolgozóIstent.

Ezzel tulajdonképpen akár befejezettnek is tekinthették volna a teremtést, hiszen a “tervezett” Örök létsík és lakói az Istenek teremtése befejeződött. Azonban történtek események amik további teremtéseket tettek szükségessé.

* A teremtéstörténetben létrehozott létsíkokat áttekintheted a Létsíkok I. írásomban.

vonal
II. Az első bűnbeesés, az Istenek bűnbeesése

A teremtett Istenek egy része eltért az Egy útmutatásaitól, létük alkalmatlanná vált az Isteni síkon való örök Életre, erejük és intellegenciájuk csökkent és létük által, zavarodottan létrehozták az Isteni Létsík sötét zúgát, a Káoszt. Ezzel kiszorultak az Örök Létből. Ekkor az Egy és az Elsődök átrendezték az Isteni létsíkot. A káoszt meghagyva, leválasztották azt az Isteni létsíkról és létrehozták belőle a Kauzál síkot, ahol öntudatra és életre keltették a bukott Isteneket. Majd tervet készítettek a bukott Istenek megváltására vagyis megjobbulásul általi visszevezetésükre a bűntelen Isteni létsíkra. Ezen terv alapján sok bukott Isten belátta a hibáit és Üdvözülés által visszatérhetett az Örök Életbe. Azonban maradtak Istenek akik kitartottak bűnükben, az “Örök Életre alkalmatlan állapotukban”. A Teremtő azoban nem hagyta ilyen könnyen veszni őket és további terveket és teremtéseket készített elő.

* Vegyük észre, hogy nem cél a “bűnös létsíkok” és lakói létének az örök fentartása. Ezen teremtések mint okkal, céllal és a cél befejeződéséig, idegilenes jelleggel történtek.

vonal
III. Az ember teremtése

A Teremtő úgy döntött, hogy a bűnös Istenek megváltása érdekében egy, az istenektől részben eltérő, de sok tekintetben rájuk hasonló “lényeket” teremt, akik létükkel, tulajdonságaikkal és tevékenységeikkel segíthetik a bűnbeesett Istenek Üdvözülését, ez által az Örök Életbe való visszatérését. Az “új teremtmények” pedig, feladatuk végeztével, isteni tanításokat kapva, fejlődve, teljes mértékben istenekhez való hasonlatosságban, szintén az Isteni létsíkon élhessnek tovább, Örök létben.

Isten megteremtette az Embert!

Isten az Embert Kauzál síkon teremtette meg, duális Szellemként, hogy segítse a bukott Istenek megváltását, majd tanító Kerubjaival, Isteni síkra emelkedhessen, Örök Életre.

Az Elsődök a Teremtő útmutatásai által, a Megnyilvánulatlanból vett “anyagokból” megteremtették az Embert és behelyezték a Kauzál létsík, bűnbeesett Istenektől elzárt részére, az Édenbe. És itt álljunk is meg kicsit, hiszen rólunk van szó.

Bontsuk szét a lényeges elemeket:

 • Isten teremtette az Embert
 • Kauzál síkon teremtette Isten az Embert
 • Duális Szellemnek teremtette Isten az Embert
 • Okkal teremtette Isten az Embert
 • A bukott Istenek megváltásának a segítése az Ember feladata
 • Keruboktól kell tanulnia az Embernek
 • Isteni síkra emelkedhet az Ember
 • Örök Életre hivatott az Ember

Az már biztos, hogy sem unatkozni nem fogunk, sem könnyűnek nem mondható az életünk.

Kauzál síkon teremtette Isten az Embert. Az Ember teremtése előtt csak Istenek tartózkodtak a Megnyilvánult világban. Az Egy aki megnyilvánult a Megnyilvánulatlanból, az Elsődök, az első 48 Isten, akiket az Egy teremtett és a többi “dolgozóIsten, akiket az Elsődök teremtettek. Létsík is csak kettő létezett, az Isteni és a Kauzál létsík, az elsőn a bűntelen, a másodikon a bűnös Istenekkel. Az Emberek feladata a második, a bűnös Istenek segítése, így teremtésük is a feladatuk helyszínén a Kauzál síkon történt. Isten nem tette ki az Embereket azonnal a Káosz megterhelő hatásának, az embereket egy bűnös Istenektől elzárt részre az Édenbe tette a Kauzál síkon belül.

Isten teremtette az Embert. Más nem is teremthette, mivel más teremtmény nem volt a Megnyilvánult világban az Ember teremtésekor. Az istenek közül is az Elsödök kapták az Ember teremtésének a feladatát.

Duális Szellemnek teremtette Isten az Embert. Óh.. ezt tudjuk, de gondolkozzunk el egy kicsit rajta! Ádám és Éva. Azt már kevesebben tudják vagy legalábbis tudatosítják, hogy Ádám és Éva, egy Ember duális két fele. Ádám a jang, férfias, és Éva a yin, nőies Ember Duál fél. Isten az Édenben nem egy Ádámot és egy Évát teremtett, (aztán ők szexeltek és szaporodtak), hanem nagyon sok Embert akik mind-mind, egy-egy Ádám és Éva kettősségéből álló Duálszellemek (voltak). Vagyis éppen annyi (több milliárd) Ádám volt az Ember teremtésekor az Édenben, mint ahány Éva. (Egyáltalán nem szaporodtak.. gondolkozz ember! Az Ember Isten általi Teremtéssel “keletkezett”, nem emberi szaporodás által, de erről bőven lesz szómajd később, vagy ha lesz rá utaló kérdés.)

Okkal teremtette Isten az Embert. Mégpedig az ok nem más, mint az, hogy a Megnyilvánult világban bűnbeesések történtek, az Istenek bűnbeesései.

A bukott Istenek megváltásának a segítése az Ember feladata. Természetesen, hiszen az Istenek bűnbeesése volt az ok, a feladat pedig az ok kiváltása vagyis a bukott Istenek Üdvözülésének a segítése.

Keruboktól kell tanulnia az Embernek. Jelen helyzetben akik közvetlenül az Emberek felett állnak azok az Istenek. Ki mástól tanulhatna a bűntelen Ember aki Isteni síkra szeretne emelkedni, mint magától az Isteni síkon lévő Istenektől. A Kerub pedig nem más, mint Istenek “két főből álló csoportja”.

Isteni síkra emelkedhet az Ember. Élet vagy halál. Ha élet, akkor más létsík nincs mint az Istenek létsíkja. Legalábbis bűntelen létsík. Ott van ugyan a Kauzál sík benne az Édennel ami csodás az Embereknek, de “bűnös létsík”. Az Isteneknek nem jó, de az Embereknek jó lesz? Szó sincs róla. Ha nem kell az Isteneknek, márpedig a bukott Istenek megváltása után nem lesz Isten aki a Kauzál síkra kényszerülne, akkor az Emberek se maradjanak ott. (Ennek azért van más oka is, amiért a bukott Istenek megváltása után a Kauzál sík megszünik…) Tehát marad az Isteni sík és semmi más. Az Ember vagy felemelkedik, vagy nem lesz hol léteznie. Egyértelmű, emelkedni fog.

Örök Életre hivatott az Ember. Mivel a bűntelen Isteni sík Örök, az Ember meg dolga végezetten oda emelkedhet, a léte is Örökké maradhat. (Legalábbis a tanítások jelen állása szerint.)

Ezzel tulajdonképpen akár befejezettnek is tekinthették volna a teremtést, hiszen a “tervezett” Örök létsík és lakói az Istenek teremtése befejeződött. Bár az Istenek egy része bűnbe esett, de a megváltásuk érdekében tett lépések sikerrel jártak, az Ember megteremtetett. Azonban történtek események amik további teremtéseket tettek szükségessé.

* A teremtéstörténetben létrehozott létsíkokat áttekintheted a Létsíkok I. írásomban.

** Mielőtt tovább mennénk, vegyünk észre, tudatosítsunk néhány apróságot:

 • A teremtés jelen állapotában csak Isten és Ember létezik, más lények, teremtmények “még” nincsenek.
 • A teremtés jelen állapotában “még” nincs Krisztus, Jézus, Sátán, Lucifer, Arkangyalok, Kerubok, Szeráfok vagy bármilyen más teremtmények.
 • Az Ember duális szellemi lény, “még” nincs sem lelke, sem teste.
 • Az Ember jelenleg egy “ideiglenes” létsíkon tartózkodik.
 • A Teremtésben eddig, és ez után is, ami Örök Életű: az Isteni létsík, a bűntelen és üdvözült Istenek valamint a bűntelen és üdvözült Emberek. Minden más létsík és teremtmény múlandó.
vonal

Innen folytatom a Teremtéstörténet II. résszel.