Ti kérdeztétek… én válaszolok!
vonal

Vivien kérdezte egy spirituális csoportban a Facebookon: Ezt kifejtené, ha megkérném?

 

  • Az előzményhez tartozik egy bejegyzésem, ami után kaptam Vivien kérdését:
“Érthető, hogy hogy sokan azt hiszik, a kettő egy és ugyanaz, és az is, hogy meglepő amikor kiderül, hogy mégsem. Amikor én kezdtem a spirituális tanulmányaimat (néhány évtizede), már harmad éves voltam egy spirituális iskolában, de még mindíg nem tudtam, nem értettem, hogy mi a különbség a lélek és a szellem között. Egyik nap odafordultam az egyik évfolyamtársamhoz, Gáborhoz, aki jobban értette a szellemtant mint én és kérdeztem tőle: “Gábor, mond már meg, mi a lélek tulajdonképpen?”.
 
“Jegyzetfüzet.” – válaszolta könnyedén. Gondoltam, “na, nesze semmi fogd meg jól”.
 
Aztán eltelt még 2-3 év és már én is értettem és tudtam, hogy valóban “jegyzetfüzet”. Ma, néhány évtizeddel később, pedig már ez (is) a szakterületem, ezt (is) oktatom, többek között ugyanabban az iskolában. Szóval.. nálam így kezdődőtt a megértés …” – írtam a hozzászólásomban…

Kedves Vivien, Köszönöm a kérdésedet. 

A Földön élő ember
test (body) – lélek (psziché) és szellem (spirit) hármasságban
létezik és nyilvánul meg.

A lélek és szellem keletkezéséről írok most,
röviden, tőmondatokban, lényegre törően.

test lelek szellem

Isten, az ember a saját képére és hasonlatosságára teremtette, duáltermészetű szellemnek, a Kauzál Életsíkon, Isteni Életsíkra hivatott emberszellemként.

A szellem maga a Teremtett Ember.
(most csak az Ember szellemekről írok, mert Isten szellemek is vannak)

A Teremtett Embereknek, akiket az Istenek a Kauzál Életsíkon megteremtettek, sem lelkük, sem fizikai testük, vagy más összetevőjük nem volt a teremtésükkor. Ellenben volt egy Duálstruktúrájuk, egy jang férfias részük (Ádám) és egy jin, nőies részük (Éva).

Ez azt is jelenti, hogy az Ember teremtésekor az Istenek, az összes Embert megteremtették, Ember teremtés azelőtt és azután sem volt és nem lesz. Minden Teremtett Ember egyszerre “született” és mindegyik egy Ádám és egy Éva kettősségéből álló Szellem.

Bár egy Emberen belül a jin Duálfél (Éva) a tulajdonságaiban olyan mint a későbbi lélek, így “lelki résznek” is tekinthetjük, valójában azonban, a mai értelemben Ő is szellem, a Jin Duálfél szellem. Így lélek és fizikai test továbbra sincs.

Az Emberszellem Örök Életre lett teremtve, így örökké él, kivéve, ha alkalmatlan az Örök Életre, mert akkor Örök Kárhozatra jut (megsemmisül), majd a Végítéletkor.

Az Emberszellem “szellem – spirit”, az Ember bukása után lekerült a Kauzál Életsíkról (Éden) a Mentál Életsíkra (Lemúria) és ketté vált két, különálló Duálszellemre (Ádámra és Évára), de megőrízte belső duálstruktúráját, (Ádám egy “kis” Évát és Éva egy “kis” Ádámot).

————– Következik a KARMA! ————–

Ahhoz, hogy a Bukott Emberek a Földön, karmateljesítés révén beláthassák, hogy a helytelen döntéseik az Örök Kárhozatba juttatják őket és jellemváltozások révén Feltámadhassanak, majd Üdvözülhessenek, ezáltal alkalmassá válhassanak az Örök Életre, a Karma Urai megalkották az emberi lelket.

Az emberi lélek (psziché) egy asztrális, jin teremtmény és egy-egy földi inkarnáció idejére formázzák meg. Belekódolják a Mentál Létsíkon, bűnben lévő Ember Duálfél egyik bűnös tulajdonságát, és leszülettetik a Földre egy emberi fizikai testbe.

A lélek a Teremtett Ember tulajdonságainak egy részét hordozó asztrális teremtmény.

A lélek inspirálja a tulajdonságai révén a földi ember intellektuális döntéseit, amik formázzák az ember jellemét, ami rögzül a benne lévő lélekben.

Vagyis a lélek a teljes létezése során egy “információkat tároló objektum” (jegyzetfüzet). Benne van “leírva” mi a karmikus életfeladat az adott inkarnációra és bele kerül “leírásra” a karmateljesítés eredménye.

A fizikai test halála után a lélek visszakerül a szellemhez (Felsőbb Énhez – Duálfélhez) akiről leszületetett a fizikai testbe.

A benne lévő információkat átadják a Felsőbb Énnek és a lelket destruktúrálják (megsemmisítik) de előtte archíválják a benne lévő információkat az Akashába.

A szellem örök (kivéve ha elkárhozik).
A lélek egy-egy inkarnáció idejéig létezik, (ugyanúgy mint maga a fizikai test is).

Mivel karmája csak az Embernek van (csak az Ember esett bűnbe) így lelke is csak az embernek van. Lehetne az állatnak is, vagy bármi másnak is de minek, ha bűnbe sem esett és így karmája és Felsőbb Énje sincs.

vonal

Segíthet a megértésben, hogy a spirituális értelmezésben férfi és a férfias rész az nem ugyanaz és a nő és a nőies rész sem ugyanaz. Ezért nem értik sokan, hogy Ádám nem férfi hanem egy “szellem férfias része” és Éva sem egy nő, hanem egy “szellem nőies része”.

Ugyanígy, különbséget kell tenni a lélek és a lelki rész között. Az állatok asztrálteste nem lélek, de az állat lelki (lélektulajdonságokkal bíró) része.

Bár elismerem egy laikusnak nem érzékelhetők ezek a különbségek, de ettől még léteznek.

vonal