Ti kérdeztétek… én válaszolok!
vonal

István kérdezte:Szeretném jobban megérteni a dualitást a spirituális világban. Kérlek foglald össze nekem a lényegét! Mi a duálpár fogalma?

 

Kedves István, van ebben a témakörben már egy levélváltásunk, még anno 2004-ből. Ideszerkesztem újbóli elolvasásra.

Dualitás megértéséhez szükséges alapfogalmak

Ahhoz, hogy a dualitás fogalmát és mibenlétét a spirituális világban jól definiálhassuk és megérthessük, feltétlenül meg kell határozni még a duálpár, duáltárs, a lélekpár, lélektárs, esetleg a lelkitárs és ezekből következően a Feltámadás, Üdvözülés, valamint a kárhozat fogalmait is.

A fentiek körül a lelkitársat a legegyszerőbb definiálni és mindjárt félre is tehetjük, hogy csak a fontosabbak maradjanak. Lelkitársunk bárki lehet, a többitől függetlenül, akivel valamilyen szinten, lelkileg, érzelmileg összehangolódunk, így lelkitársakká, lelkiekben társakká válva. Ilyen lehet egy barát, egy munkatárs, a szomszéd vagy akár a kutyusunk is.

Isten az Embert “Duáltermészetű Szellemnek” teremtette meg. Ekkor bár kívülről nézve androgün, belső tulajdonságait tekintve jól definiálható női(jin) és férfi(jang) tulajdonságjegyekkel rendelkezett. E kettő egymással harmóniában egy Emberen belül volt található.

Bizonyos fenntartásokkal nevezhetnénk (és egyesek nevezik is) ebben az esetben a jang aspektust az Ember Szellemének, a jin aspektust pedig az Ember Lelkének. Bár mindez az Emberben, mint Szellemben van meg.

A Teremtett Ember egy duáltermészetű szellem,
akit egy Jang (férfias) és egy Jin (nőies) Duálfél alkot.

A bűnbeesés után az Ember “szétesett/szétvált” kettő részre. Megbomlott belső harmóniája és kettévált. Különállóvá és külön-külön is önállóvá lett a jang és a jin fele. Azonban mindkét rész megőrízte belső duál strukturáját, a szétvált külső Duál struktúra mellett.

 • * Jang Duálfél – jang aspektus – jin aspektus
 • * Jin Duálfél – jang aspektus – jin aspektus

Ugy is megfogalmazhatjuk, hogy az Ember:

 • * Szelleme – szellem – lélek
 • * Lelke – szellem – lélek

Azonban óvatosan kell bánni ezzel a “lélek” szóval, mert bár itt már három is van, valójában azonban mind a három Szellem. Az a lélek aki itt van a Földön élő emberben, még nincs ezen három között. Az majd csak később jön be negyedikként… Itt még ne beszéljünk Földről meg földi emberről és fizikai testről és annak a lelkéről, mert ezek még nincsenek.

A Teremtett Ember ketévált, két különálló DUÁLFÉLRE és ők ketten alkotják a DUÁLPÁRT!

Duálpárok

Az én Duálpárom, annak az Emberszellemnek a másik fele, akinek én vagyok az egyik fele.

Mivel külön vagyunk, így mind a ketten bűnbeesett (bűnös) állapotban vagyunk, ezért vagyunk külön, és külön és együtt is alkalmatlanok vagyunk az Örök Életre. A Karmikus Feladatunk, hogy ezen javítsunk, vagyis a bűnös állapotunkból kijőjjünk.

Ha az egyik Duálfél megoldja azt a karmikus Feladatot, akkor Feltámad. Ha mindkettő megoldja a saját Karmikus Feladatát, vagyis mindkét Duálfél Feltámad, akkor egyesülnek és közösen, Üdvözülés által Örök Élet-re alkalmasakká válnak.

Több féle variáció is lehetséges. Lehetséges, hogy a szétválás csak az egyik Duálfél (jang vagy jin aspektus) hibájából jön létre, és így a másik Duálfélnek nem kell Feltámadnia, mert folyamatosan a Feltámadás állapotában van, attól el sem tért. Kell viszont Üdvözülnie, mert az Üdvözült állapottól eltért, ezért válhatott le róla a bűnbeesett, Feltámadásra törekvő Duáltársa.

A jobb megértés kedvéért, képzelj el egy házaspárt. Együtt alkotják a Családot. Ha a Családi kötelék megbomlik, szétválnak mert alkalmatlanok együtt a Családi Életre. De lehet, hogy külön-külön csak az egyikük alkalmatlan, de lehet, hogy mindketten. Feladatuk, hogy váljanak mindketten újra alkalmassá a Családi Életre, (Feltámadás) és egyesüljenek újra a Családban (Üdvözülés).

A bűnbeesett és Duálfelekre kettévált teremtett Ember,
a bűnbeesett állapotában alkalmatlan az Örök Életre.

Alkalmatlanságának oka az egyik, vagy mindkét Duálfél jellembeli,
alkalmatlanságot okozó, jobbításra váró tulajdonságai.

Feltámadás – Üdvözülés

Ekkor Isten azt mondta mindkét Duálfélnek (feltéve ha mindkét Duálfél bőnbeesett), hogy a bennetek levő JIN aspektust, leinkarnálom a Földre, lélek és fizikai test segítségével. A földi, karmikus utatokat bejárva, lehetőséget kaptok arra, hogy kijavítsátok jellemhibáitokat és alkalmasakká váljatok az Örök Életre, amihez Feltámadásotok és Üdvözülésetek után lehetőségetek lesz.

Néhány fontos, kiemelendő szempont:

 • Az Ember eddig tárgyalt egyetlen része sem jön le a Mentál szféra alá, így a Földre, a fizikai világba sem.
 • A bűnbeesett Duálfeleknek csak a _tulajdonságai_ formálódnak a lélek nevet kapó asztrállénnyé és ez a lélek költözik bele egy fizikai testbe.
 • A Duálfeleknek, csak a jin része inkarnálódik, csak ez a rész képes információt befogadni, tanulni.
 • Mikor mindezt megértettem és összehasonlítottam a földi, emberi kromoszómákkal, nagyot csaptam a homlokomra mert megértettem milyen egyszerő is ez. Nézzük meg, miképpen is van, ha az Ember mindkét Duálfele inkarnációban van éppen.

  Jang és Jin Duálfelek

  jang dualfel

  A bűnös állapotban lévő Emberszellem, jang szellemi Duálfele egy jang szellemi részből és egy jin lelki részből áll, amiből a jin lelki rész születik le a földre egy asztrális lélek segítségével egy földi, fizikai testbe.

   • EMBER: * Jang Duálfél
   •      I.   jang szellem
   •      II.   jin     lélek
   •              II/1.  asztrális lélek
                    II/2.  földi, fizikai test
  jin dualfel

  A bűnös állapotban lévő Emberszellem, jin lelki Duálfele egy jang szellemi részből és egy jin lelki részből áll, amiből a jin lelki rész születik le a földre egy asztrális lélek segítségével egy földi, fizikai testbe.

   • EMBER: * Jin Duálfél
   •      A.   jang szellem
   •      B.   jin     lélek
   •              B/1.  asztrális lélek
                    B/2.  földi, fizikai test

  Az összes római számos (I és II) duálpárja az összes betűsnek (A és B), valamennyi szinten. Valamint, így már érthető, hogy miért is okoz olyan sok keveredést pl. a lélek fogalma, ugyanis több, különböző szinteken lévő lelkeket is érthetünk alatta, bár valójában az igazi lélek, csak a fizikai szintre leszülető asztrális lélek, a többi “lélek” csupán lelki öszetevő.

  Duálfelek és kromoszómák

  Nézzük, hogyan is jön mindez össze a földi emberek kromoszómáival?

  Testi sejtjeinkben 23 pár kromoszóma található, melyből a 23. pár a nemi kromoszóma. Férfiban ezen kromoszómapár két tagja XY alakot formáz, nőben XX kromoszóma található.

  A spirituális, energetikai szabályrendszer szerint, a nő, a jin, a befogadó, míg a férfi, a jang a kiáradó. Ez azt is jelenti, hogy a jin tulajdonság (ami egyben a lélek energetikája is) az ami tanulásra, tapasztalatszerzésre alkalmas, míg a jang (ami egyben a szellem energetikája is) önállóan nem képes tanulni, befogadni, csak a jin, befogadó párja által.

  Helyettesítsük most be a jangot Y-al és a jint X-el (Y=jang ; X=jin).

 • A jang (Y) Duálfél áll egy jang (Y) szellemi és egy jin (X) lelki részből.
 • A szellemi rész YY és a lelki rész YX
 • A földi inkarnációba a lelki rész születik le vagyis az YX
 • A jin (X) Duálfél áll egy jang (Y) szellemi és egy jin (X) lelki részből.
 • A szellemi rész XY és a lelki rész XX
 • A földi inkarnációba a lelki rész születik le vagyis az XX
 • Jól látható, hogy azért van szükség az egyes Duálpárokban megörzött belső duálstruktúrára, hogy mindegyikben legyen jin, befogadó, tanulni képes összetevő. Valamint az is, hogy a Duépároknak csak a jin, befogadó részt is tartalmazó részei születnek le a Földre, lélek segítségével, karmikus inkarnációba. Vagy a szellemi rész, lelki része (YX) vagy a lelki rész, lelki része (XX).

  Lelki részt nem tartalmazó, csupán szellemi összetevő aki YY lenne, nem születik le, hiszen a befogadó rész hiányában, tanulni, fejlődni sem lenne képes a karmikus, földi útja során.

  Ugyanígy a földi, emberi test kromoszómái is, csak olyan fizikai testeket alkotnak, amelyekben van jin összetevő a férfiak esetében YX kromoszómát tartalmazva, a nők esetében pedig XX kromoszómát tartalmazva.

  Nincs csak férfias/jang YY kromoszómákat tartalmazó fizikai test.

  (Pontosabban egy fantasztikus filmben, azok a férfiak voltak “dupla YY” kromoszómásak akik menthetetlen agressziójuk és tanulásképtelenségük miatt egy börtönbolygóra voltak száműzve.)

  vonal