Egy korábbi blog bejegyzésben, “Spirituális beszélgetés…” cimmel kezdett beszélgetést folytatjuk itt most Máriával, aki egy Facebook spirituális csoportban szólított meg és kérdezett tőlem. Ezt az érdekes és gondolatokat ébresztő spirituális beszélgetést folytatjuk most …

Spirituális beszélgetés – folytatás…

Kedves László, egyszer írta válaszként idézem…
“A világunkban csak jó dolgok történnek! Ha nem lennének jók, vagyis nem kellene megtörténniük, akkor nem történnének meg. Ezt nem szabad összekeverni azzal, hogy akkor “bármit csinálhatok, az jó“. NEM!
Mielőtt megtörténik, van jó és rossz, de miután megtörtént, már csak jó van. Ha ezt megérted, a Karmát is megérted.”

Nagyon megnyugtató gondolatok, szeretném ha még kifejtené László, mert engem nagyon megérintettek ezek a sorok…

Kedves Mária! Köszönöm a felelevenítést. Valóban, ezek a gondolatok megérdemelnek bővebb kifejtést is. Legalábis azok számára, akik szeretnék megérteni az emberi Karma és a Karmikus Út mibenlétét és törvényszerűségeit. Igen, a beidézett gondolatok részei a Karmikus Út alapeszenciájának, melyek megértése alapvető fontosságú a Karmát kutató és elemző elme számára.

Karmikus alaptételek

Több féle Karmakifejtés létezik, én az általam legelfogadhatóbb, legértelmesebb, a Gnosztikus és az AsztrálFény Szellemtudományi tanítások szerinti kifejtésről írok. Főként törvényszerűségeket érdemes megismerni és átgondolni, személyesn szintetizálni az elménk által. Ha a megértés megvan, akkor már “pofon egyszerű” az értelmezés, szinte azt mondhatjuk : “Nem is lehet másképpen.” Addig azonban okozhatnak némi fejtörést a tanítások.

A legalapvetőbb tétel, hogy az ember földi léte csakis és kizárólag magának az embernek az érdekében van. Vagyis azért vagyunk itt a Földön, mert a fejlődésünk érdekében (aminek a célja az Örök Életre való alkalmasság) erre van szükségünk. Olyan egyszerű ez (meg szinte minden más Szelletudományi tanítás), mint pl. az, hogy a tanulók azért vannak az iskolában, mert a fejlődésük érdekében, arra van szükségük, hogy iskolában legyenek. A betegek meg azért vannak a kórházban, mert a gyógyulásuk érdekében arra van szükségük, hogy kórházban legyenek, stb… Egy tökéletes iskolában és egy tökéletes kórházban, minden azért történik, hogy a tanuló illetve a beteg, elérhesse a célját vagyis a tudást, egészséget.

A Földön, minden ezért történik, hogy az ember elérhesse a földi létének a célját, vagyis a Karmikus Életfeladatának a teljesítését, ez által az Örök Életre való alkalmasságát.

Mivel a földi emberi létet, vagyis az Ember Karmikus Útját a jelenleg létező legnagyobb tudású, legbölcsebb és legintelligensebb Teremtmények a Karma Urai (8 Elsőd isten) tervezik és felügyelik, így
minden földi történés azért történik, hogy a történéssel kapcsolatba kerülő ember/emberek Karmikus Utját a legoptimálisabban segítse. Ezzel el is jutottam az idézeted első mondatának az igazolásához: “A világunkban csak jó dolgok történnek!“. Mivel ha minden ami történik, a legoptimálisabban az én érdekemben történik, akkor minden jó, ami történik!

Folytatva az idézetedben felvetett második mondattal: “Ezt nem szabad összekeverni azzal, hogy akkor “bármit csinálhatok, az jó“. A fentieket felületesen és hibásan értelmezve, lehetséges arra a következtetésre jutni: “Ha minden jó ami megtörténik, akkor bármit tehetek, az jó.“.

EZ HIBÁS ÉRTELMEZÉS!

Mivel ha így értelmezzük, akkor eljuthatunk egy olyan hibás álláspontra is, hogy nincs semmi fellelősségem a döntéseimben, tevékenységeimben, mivel bármit is teszek, annak a “végeredménye” az lesz, hogy jó dolog az amit tettem. Ennek a helytelen és hibás értelmezésnek a rendbetételéhez tudni, érteni szükséges néhány dolgot.

A Karma mindig fejben dől el, a Karmateljesítés mindig fejben történik, mégpedig döntések által! A cselekedeteinknek közvetlenül, “semmi közük” a karmánkhoz! A cselekedet, csupán a döntés megnyilvánulása.

A kamikus utat nem a cselekedeteink, hanem a döntéseink által járjuk.

Éva (és Ádám) nem akkor esett bűnbe amikor evett az almából, hanem akkor, amikor úgy döntött, hogy eszik az almából. Az, hogy ténylegesen evett is belőle, az már “más célt szolgált“.
Ezért nagyon lényeges, hogy egy-egy szituációban miként döntünk a Szabad Akaratunk által. Karma = Szabad Akarat! Ezért is tud karmát teljesíteni pl. egy mozgásképtelen ember vagy egy a tevékenységeiben korlátozott ember, mert nem az számít, hogy “mit tesz“, hanem az, hogy mit “szándékozik tenni“! Függetlenül attól, hogy a szándékot (döntést) követi-e a szándék megnyilvánulása vagy sem.

Mindebből az következik, hogy minden ami megtörténik, azért történik a fejlődésünk érdekében, hogy a történés által egy-egy döntési szituációt teremtsen számunkra, amiben a Szabad Akaratunk által dönthetünk. Maga a döntésünk lehet (ha közelebb visz az Örök Életre való alkalmasság állapotához) és lehet rossz, (ha eltávolít, vagy nem visz közelebb hozzá). Mivel minden történés az adott embert (akivel történik) a legoptimálisabb döntési helyzetbe hozza, így minden ami történik a legjobb ami történhet, azzal akivel történik.

Azonban az ahogyan dönt az adott ember a számára legoptimálisabb döntési helyzetben, már attól függően jó avagy rosz (az adott ember számára), hogy előrébb vagy hátrébb juttatja-e a saját Karmikus Útján. Ekkor létrejön egy új helyzet! A döntésünk eredményeképpen változik valamely irányban (vagy marad változatlan) a Karmikus Állapotunk. Ez után újra történik valami, ami a már megváltozott karmikus állapotunkban segít minket a legoptimálisabban a Karmikus Utunkon, döntési szituációteremtéssel.

Ha mindezt átgondolod, akkor megértheted, hogy bár minden történés jó, vannak döntések amik rosszak.

Itt folytatjuk hamarosan …