Mielőtt elolvasod ezt a részt, javaslom az előző részek átanulmányozását!
Így ezt a részt is könyebben megérted, könyebben eligazodsz az összefüggéseben.

Javaslom, továbbra is vedd figyelembe, hogy nem feltétlenül kell tudni és érteni, hogy mik és miért történtek a Teremtésben. A boldog, eredményes és sikeres életnek nem feltétele a Szellemtudomány ismerete. Azonban mint minden más információ, ez is létező és megismerhető. Segítségedre lehet, ha a megértés útját igényled, ha gondolkodásod Vízöntőkori és az értelmet helyezi előtérbe.

A Te döntésed!
Azért, hogy jobb legyen!

vonal
Áttekintés

Az idő gyorsan haladt Atlantiszban. Az Ember Karmikus Útonjárása, miképpen az első 6 milliárd év alatt Lemúriában, ugyanúgy a következő 6 milliárd év alatt, Atlantiszban is okafogyottá vált. A Mentál létsíkon tartózkodó, bűnös állapotban (Örök Életre alkalmatlan állapot) lévő Emberek, Atlantiszban lévő lelkük segítségével érzelmi, motivációs körülmények között fejlődtek, tapasztaltak, tanultak és okultak a történtekből. Az Atlantiszi Idők alatt is (ugyanúgy mint a Lemúriai Idők alatt is) sok Ember belátta a hibás döntéseit, megbánta hibáit és megváltoztatva saját jellemtulajdonságait, Feltámadás révén feljutott a Felső Mentál létsíkra Lemúriában vagy Duálpárjával egyesülve, Üdvözülés által az Édenbe, a Kauzál létsíkra.

Már 12-13 milliárd évvel járunk az Ember Teremtése és Bűnbeesése után. Már csak 5 ezer évvel vagyunk a földi időszámítás kezdete előtt. Már két létsíkon is lehetőséget kaptak a bűnös állapotban lévő Emberek a Karmateljesítés általi visszatérésre az Édenbe. Már léteznek emberlelkek akik Atlantiszban segítették az Emberek Karmateljesítését.

Még egyetlen lélek sem született le a Földre, még nincs inkarnáció és reinkarnáció, még nincs a Földön egyetlen ember sem.

Nézzünk egy pillanatképet az Emberek létsíkokon való tartózkodásáról, az “első földi leszületést” megelőző, legutolsó időből. Embereket ekkor három + 1 létsíkon találhatunk:

  • A Bűntelen Emberek az Édenben – (a teremtett Emberek 2/3-a + a Lemúriában + az Atlantiszi Időkben Üdvözültek)
  • A Bűntelen Duálfelek a Felső Mentál síkon – (bűnbe nem esettek + a Lemúriában + az Atlantiszi Időkben Feltámadtak)
  • A Bűnben lévő Duálfelek az Alsó Mentál síkon – (további Karmikus Útra kötelezettek)
  • A Emberlelkek általi létformában Asztrál létsíkon

Még nincs gondolkodni képes fizikai test, nincsenek leszületések sem inkarnációk.

Összefoglalva az eddigiek: Az Ember, Kauzál létsíkon való teremtése után, az Édenben megtörtént az Ember megkísértése, Isten utasítására, Sátán által. Az Emberek egy harmada elbukott ezen a próbatételen, belső harmóniája megbomlott, kettévált Duálfelekre, megőrízve belső duálstruktúráját, az Édent elhagyva, leereszkedett a Mentál létsikra. A Bűntelen, a megkísértésen el nem bukott Emberek továbbra is az Édenben maradtak. A bukott, Mentál létsíkra jutó, immáron Duálfelekre kettévált Emberek közül azok akik önmagukban nem buktak el, de a Duálfelük bukása miatt kerültek ide, a Felső Mentál létsíkra kerültek Lemúriában és azok a Duálfelek akik önmagukban is elbuktak a kísértés próbatételén, az Alsó Mentál létsíkra kerültek Lemúriában.

Az ezt követő (földi időszámítás szerinti) mintegy 6 milliárd év alatt, az Alsó Mentál létsíkon élő Ember Duálfelek közül sokan belátták a helytelen döntéseiket és változtatva jellemtulajdonságaikon, alkalmassá váltak az Örök Életre, ami után Feltámadással a Felső Mentál létsíkra kerültek. Azok az Emberek akiknek a két Duálfele a Felső Mentál létsíkon találkozott, egyesültek és Üdvözülés által a Mentál létsíkot elhagyva, felemelkedtek a Kauzál létsíkra, az Édenbe.

A követő (földi időszámítás szerinti) mintegy 6-7 milliárd év alatt, az Alsó Mentál létsíkon élő Ember Duálfelek, Asztrál létsíkon létező emberlelkek segítségével érzelmi, motivációs tulajdonságminőségek révén további beláttásokkal a helytelen döntéseiről és változtatásokkal jellemtulajdonságaikon, alkalmassá váltak az Örök Életre, ami után (hátrahagyva emberlelküket) Feltámadással a Felső Mentál létsíkra kerültek. Azok az Emberek akiknek a két Duálfele a Felső Mentál létsíkon találkozott, egyesültek és Üdvözülés által a Mentál létsíkot elhagyva, felemelkedtek a Kauzál létsíkra, az Édenbe.

vonal

Mielőtt továbbmegyünk, két megjegyzést, észrevételt érdemes kiemelnem.

1. Az eltelt 12-13 milliárd év alatt minden olyan Ember feltámadt, akik a lemúriai és az atlantiszi körülmények és az itt lévő karmikus feltételek mellett feltámadhatott. Bármennyi ideig is tartott volna, változatlan feltételekkel a Karmikus Időszak, több Ember Duálfél már nem támadt volna fel. Így akár a Végitélet vagyis a Karmikus Idők lezárása is bekövetkezhetett volna, lévén (változatlan körülmények mellett) a Karmikus Utonjárás okafogyottá vált. Azonban, (mint már ez előtt jeleztem is), a Karmikus Út, Lemúrián és Atlantiszon kívül, még egy újabb és utolsó létsíkon (Föld), folytatódik. Így most érkezett el az idő, hogy más módon, máshol, más körülmények között további lehetőségeket kapjon az Emberiség az Üdvözülése érdekében.

2. A Fizikai létsik valamint a Föld bolygó és minden földi élet létezik, az emberi, gondolkodásra képes élet kivételével. A Föld már kb. 3 milliárd éve, a földi élőlények 2 milliárd, az állatok pedig már kb. 1 milliárd éve léteznek. Már van “ősember“. Olyan, ma “emberszabású“-nak nevezett “élőlény“, (állat), amelyik később, az emberi lélek leszületése után a leszülető léleknek helyet adva, emberi testté válik. (Erről még kicsit később, még bőveben írok.)

vonal

Az Emberiség Karmikus Útonjárása
5 ezer évvel az időszámításunk előtt,
a Földön, egy újabb, az utolsó szakaszába lépett!

Föld

Hamarosan folytatom …

Jut eszembe…. A régi AsztrálFény weboldalakon jártál már?