Mielőtt tovább olvasod ezt a Lemúriáról szóló részt, javaslom az előző részek alapos átanulmányozását!
Így ezt a részt könyebben megérted, könyebben eligazodsz az összefüggéseben.

Javaslom, továbbra is vedd figyelembe, hogy nem feltétlenül kell tudni és érteni, hogy mik és miért történtek a Teremtésben. A boldog, eredményes és sikeres életnek nem feltétele a Szellemtudomány ismerete. Azonban mint minden más információ, ez is létező és megismerhető. Segítségedre lehet, ha a megértés útját igényled, ha gondolkodásod Vízöntőkori és az értelmet helyezi előtérbe.

A Te döntésed!
Azért, hogy jobb legyen!

vonal
Áttekintés

Jelenleg kb. 13 milliárd évvel az időszámításunk előtt járunk, az Ember Karmikus Időszakának a kezdetén. A teremtéseket és elrendezéseket végző Istenek megteremtették és kialakították a jelen helyzethez szükséges teremtményeket és létsíkokat. Ezekről részletesebben az előző, Teremtéstörténet II. részben olvashatsz kifejtést.

Embereket ekkor három létsíkon találhatunk:

 • A Bűntelen Emberek az Édenben – (a teremtett Emberek 2/3-a)
 • A Bűntelen Duálfelek a Felső Mentál síkon
 • A bűnben lévő Duálfelek az Alsó Mentál síkon

Még nincs lélek, nincs fizikai test, nincsenek leszületések sem inkarnációk, éppen most kezdődik a KARMA.

Az Ember a Megváltásához szükséges Karmikus Útját, három lépcsőben, három teremtett síkon járhatja be:

 • Lemúriában, majd ha itt nem jár sikerrel akkor
 • Atlantiszban, és ha még itt sem éri el a Megváltást, akkor a
 • Földön.

Az Emberiség Karmikus Útonjárása
13 milliárd évvel az időszámításunk előtt kezdődött Lemúriában!

vonal
Lemúria

A lemúriai idők kezdetére kialakuló helyzet lényegében egyszerű és könnyen érthető. A bűnbe esett Emberek az Édenből kikerülve Lemúriában találták magukat. Lemúria, vagyis a Mentál Létsík két részre van oszva. A Felső Mentálba kerültek a Bűntelen Ember Duál felek és az Alsó Mentálba a bűnbeesettek.

No, itt álljunk is meg egy kicsit! Fontos, hogy megértsd az előző mondatot. Ugyanis a Karma és az Emberiség Karmikus Útjának a megértéséhez elengedhetetlenül fontos a kezdeti idő állapotának és történéseinek a megértése. Ráadásul ha ezt érted, a többi, az atlantiszi és a földi időszak megértése sokkal könnyebb, hiszen azok tulajdonképpen a lemúriai idők “ismétlései“, kicsit más aspektusokban.

Segítek! Tehát ekkor, a Karmikus Idők kezdetén,  három féle “Ember állapot” létezett, négy helyszínen:

 

 • 1. Büntelen Ember – az Ő megértése a legkönnyebb. Kitartott Isten mellett, nem engedett a csábításnak, nem kellett elhagynia az Édent, most is ott várakozik, várja a bűnbesesettek Megtérését. Ez egyben azt is jelenti, hogy ez az állapota SOHA nem változik bűnbeesettre. Vagyis a Bűntelen Ember sem ezelőtt, sem ezután, (a jövöben sem), vagyis SOHA nem követ el olyan cselekedetet ami bűnös lenne, ami bűnössé tehetné. Bűntelen és az is marad! Nem “alkalmas” a bűnre, hanem alkalmas az Örök Életre. Ez azt is jelenti másképpen fogalmazva, hogy tud bűnös cselekedeteket végezni, tud olyan döntéseket hozni, hiszen szabad az akarata, ami bűnössé tenné, de nem teszi. A Bűntelen Embernek van képessége a bűnre, de nem él vele. Ezért alkalmas az Örök Életre.

  Bűntelen Duálfél az Édenben – Ezt kicsit ízlelgessük. Minden Ember két Duálfélből áll. A Bűntelen Emberek is. Ádám és Éva. Egy Ember férfias és nőies aspektusa. Az Ember szellemi és lelki összetevője. (Nem lélek, csak lelki.) Tehát ha minden Ember két részből áll, és a Bűntelen Emberek mindkét összetevője Bűntelen, akkor máris van sok-sok Bűntelen Duálfelünk, mégpedig az Édenben. Pontosan annyi Bűntelen Yin Duálfél van az Édenben mint ahány Bűntelen Jang Duálfél. Vagyis ugyanannyi Éva, mint Ádám. Mégpedig a teremtett Emberek 2/3 mennyiségében. Csak azért matekozok ennyit, hogy biztos lehess benne, hogy érted. Ugye emlékszel: A Teremtett Emberek 1/3-a bűnbe esett és a 2/3-a Bűntelen maradt. Ez a 2/3, Bűntelen Duálpárokból áll. Olyan Duálpárokból, akik páronként együtt vannak és nem is válnak el egymástól sohasem. A “Bűntelen Ember” és a “Bűntelen Duálfél az Édenben” valójában ugyanaz, vagyis a hármas felosztásból, mindkettő az első csoporthoz tartozik, csak a továbbiak könyebb megértése kedvéért bontottam két féle magyarázatra.

 

 • 2. Bűntelen Duálfél Lemúriában a Felső Mentál síkon – No, ez egy kicsit nehezebb lesz. Az “egyszerűsített” bűnbeeséskifejtésben arról írtam, hogy Éva elfogadta az almát, evett belőle és adott Adámnak aki szintén evett belőle, így mindkettő, mindkét Duálfél, Éva és Ádám is “bűnössé” vált, hiszen mindketten tudták, hogy bűnös dolgot cselekszenek amikor úgy döntenek, hogy esznek a tiltott gyümölcsből. De azt is tudjuk, hogy ez “csak egy példa”. Nem mindegyik Embernél (Duálpárnál) volt ez a kísértés. Nem minden Embert az “engedetlenséggel” kísétettek meg. Volt olyan Ember aki a hazugság miatt, volt aki az önzés, volt aki a bosszúvágy, volt aki az erőszakosság, vagy bármi más, olyan “bűn” miatt kényszerűlt Lemúriába, ami alkalmatlanná tette (abban az állapotában) az Örök Életre. Ez remélem, még könnyedén érthető. Tehát a Teremtett Emberek 1/3-a aki bűnbe esett, sok féle bűnt tudhat magáénak. Van aki ezt, van aki azt és vannak akik több különbözőt is egyszerre.

  A lényeg, hogy aki a “döntése/viselkedése miatt bűnössé vált” annak el kellett hagynia az Édent és le kellett ereszkednie Lemúriába, a Duálfelétől különválva, mindkettőjüknek.

Ha egy Ember bármilyen okból bűnössé válik az Édenben,
akkor mindkét Duálfelének el kell hagynia az Édent
és le kell ereszkednie Lemúriába.

Nem mindegyik bűnbeesett Embernél bűnös mindkét DuálFél. A példabeli “almás” bűnbeesésnél mindkét Duálfél, Ádám és Éva is bűnössé vált, hiszen mindketten követtek el bűnt. Azonban sok bűnbeesett embernél a bűnössé válás csak az egyik Duálfél miatt következett be. Vannak Emberek akikben csak a jang vagy csak a yin tulajdonságok olyanok, amik alkalmatlanná teszik, jelen állapotában, az Örök Életre. Van olyan Ember akinél Éva elfogadta az almát a kígyótól és evett belőle, de Ádám ennek ellenére kitartott Isten mellett és nem harapott bele. Van olyan Ember is akinél Éva nem volt megkísérthető, de Ádám vált valemely tulajdonsága/cselekedete miatt bűnössé.

Ha egy Embernél az egyik Duálfél bűnös és a másik bűntelen, az Édenben akkor sem maradhatnak, hiszen maga az Ember (duális kettősségében) bűnös, még ha csak az egyik Duálfele miatt is. Amig a két Duálfél együtt van és az egyik bűnös, addig a másik fele sem lehet ott ahol a Bűntelen és harmoniában lévő együttes Duálfelek vannak.

Ha egy almának az egyik fele kukacos, magára az egész almára is csak azt mondhatod, hogy kukacos. Csak ha kettévágod az almát mondhatod, hogy az egyik fél alma kukacos, a másik fél alma egészséges.

Így ezekre az Emberekre akiknél csak az egyik Duálfél bűnös, az Édenben úgy tekinthetünk, mint “bűnös Emberre“. Miután lekerültek Lemúriába, szétválva két, különálló Duálfélre, már lehet különbséget tenni közöttük, hogy egyikük Bűntelen Duálfél a másikuk Bűnös Duálfél.

Azok a Bűntelen Duálfelek akik a Bűnös Duálfelük miatt kényszerültek elhagyni Édent,
Lemúriának a “felső” felébe a Felső Mentálba kerültek.

Ugyanúgy várakozásra kényszerülnek mint az Édenben lévő Bűntelen Emberek. Amíg az Édenben lévő Bűntelen Emberek várakoznak, hogy a bűnbeesett, Karmikus Útjukat járó Emberek Megtérjenek, addig a Felső Mentálban lévő Bűntelen Duálfelek szintén várakoznak, hogy az Alsó Mentálban lévő, Karmikus Útját járó Duálfelük Megtérjen.

 

 • 3. Bűnös Duálfél Lemúriában – az Alsó Mentál síkon – Innentől már pofon egyszerű… Kik maradtak? Azok a Duálfelek, akik a bűnt ténylegesen elkövették és Karmára kötelezettek. Pontosabban Karmateljesítésre kaptak lehetőséget, mivel a Karmateljesítés lehetőség, nem pedig egy kötelező tevékenység. Tehát Lemúria ezen részén azok a Duálfelek vannak, fügetlenül attól, hogy Ádámok vagy Évák, vagy mindketten, akikben a bűnre való hajlandóság, ezáltal az Örök Életre alkalmatlanság megvan.

Megjegyzem, van tanítás ami a felső és alsó síkokat felcseréli, mondván az alsó yin síkon van a várakozás és a felső jang síkon van a munka, a leszületés. Ebben is van “logika”, hajlok is ennek az elfogadására, de jelen helyzetben, ennek számunkra most nincs jelentősége.

vonal

Ugye nem is volt nehéz?

Még mindig nem kezdődött el a Karma,
de már nagyon az indulás előtti utolsó pillanatokban vagyunk.

Foglaljuk össze, mit is tudunk?
Vonjunk le fontos következtetéseket!

vonal
Összefoglalás

A Teremtett Emberek 2/3-a nem engedett Sátán kísértésének és kitartott Isten mellett, ezzel kimutatta alkalmasságát az Örök Életre. Így megőrízte Bűntelen Duálstruktúráját és az Édenben maradt.

A Teremtett Emberek 1/3-a engedett Sátán kísértésének és a különböző jellemhibákból eredő “bűnös állapota” miatt el kellett hagynia az Édent. Szétvált két önálló Duálfélre. Az így különvált Duálfelek közül az önmagukban Bűntelenek Duálfelek a Felső Mentál létsíkra, az önmagukban bűnös Duálfelek az Alsó Mentál létsíkra kerültek.

Egy kis matek ha így jobban érted: A példa kedvéért tételezzük fel, hogy 3000 ember lett teremtve. (Valójában több milliárd, de a számolás egyszerűbb ha most a példa kedvéért 3000-rel számolunk.) Ők 3000-en összesen 6000 duálfélből állnak. Vagyis 3000 ember, azaz 3000 Ádám és 3000 Éva.

Tehát 3000 ember lett megkísértve. Ez összesen 6000 kísértés, mivel minden ember kétszer, duálfelenként egyszer, lett megkísértve. Közüllük 2000-en nem voltak megkísérthetőek, 1000 esetben azonban a kísértés bűnbeesést eredményezett. Vagyis 4000 duálfél (2000 Ádám és 2000 Éva) nem engedett a kísértésnek, bűntelen és ezzel együtt párokban maradt.

A kísértésben 1000 ember (1000 Adám és 1000 Éva, összesen 2000 duálfél), elbukott. Az elbukott emberek különváltak duálfelekre. Így az elbukott 1000 emberből lett 2000 duálfél, 1000 Ádám és 1000 Éva akik ímmár nem párokban, hanem egyenként hagyták el az Édent.

Az elbukott 1000 ember 2000 kísértés eredményeképpen bukott el. Azonban nem mind a 2000 kísértés járt a megkísértett duálfél bünössé válásával (de a bűnössé vált duálpárja révén, elbukással igen). Vagyis mind a 2000 duálfél elbukott de nem mind azért mert bűnös volt. Sokan azért buktak el mert bár önmagukban bűntelenek de a duálpárjuk bűnös. A 2000 duálfélből azok akik bűntelenek maradtak a felső síkra, akik bűnössé váltak azok az alsó síkra kerültek.

Valójában sokkal több kísértés történt, hiszen minden duálfelet többször, több féleképpen is megkísértettek, de ha a fentieket érted, ennek már egyértelműnek kell lennie és a lényegen, a csoportosításokon nem, csak a bűnök számában és minőségében van jelentősége.

Ha szereted a logikát:

 • Az Édenben csak olyan emberek maradtak akiknek mind a kettő duálfelük bűntelen.
 • A Felső Mentál síkra csak páratlan duálfelek kerültek. Vagyis az itt lévő összes duálfélnek a párja az Alsó Mentál síkon van, hiszen ha a párja is itt lenne, akkor az Édenbe valók lennének.
 • Az Alsó Mentál síkon vannak páros duálfelek is vagyis olyan emberek akiknek mind a kettő duálfelük itt van és vannak azok a duálfelek akiknek a párja a Felső Mentál síkon van.
 • Az Alsó Mentál síkon sokkal többen vannak mint a Felső Mentál síkon.

Matek és logika vége… Huh…

Következtetések

Gondolom ennyi és ilyen részletes magyarázat után már ha álmodból ébresztenek is, könnyedén tudod a kialakult helyzetet a Karmikus Idők kezdetére… Ha mégsem, és van kérdésed, írd meg és segítek…

Most azonban folytatom a levonható következtetésekkel, hogy utána, végre.. elkezdődhesen a Karmikus Út. De most még ne induljunk! Gondolkozzunk… Ha minden következtetés amiket leírok egyszerű és világos Számodra, akkor nagyon figyelmesen olvastál. Ha nem, akkor kérdezz bátran, segítek… Lesznek következtetések amik elsőre talán nehezebben érthetőek, még nem fejtettem ki teljes mértékben a megértésükhöz szükséges információkat, lesznek amik megértéséhez még csak ezután írok kifejtést. Ideírom őket, egyrészt magamnak emlékeztetőül, hogy mikről írjak még, másrészt Neked, hogy lásd, mi mindenről olvashatsz még, valamint azért, mert most, a Karmikus Időkről szóló folytatás előtt éppen aktuális, hogy gondolatébresztőket adjak. És, persze tudod… ha nem érted … kérj segítséget.

Azért, hogy jobb legyen!

 • Persze, rossz az, hogy vannak olyan jellemhibák, “bűnök” amik alkalmatlanná tesznek egy embert az Örök Életre, de nem lehet olyan nagyon lehetetlen ezeket elkerülni, orvosolni, ha már eleve a kezdetekkor is az emberek két harmadának sikerült. Ráadásul még abban a maradék egy harmadban is vannak bűntelen részek.
 • A hibákat, bűnöket elkövetőknek sincs okuk az elkeseredésre, hiszen kapnak lehetőségeket, segítségeket, nem maradnak az “út szélén magányosan”, várnak rájuk.
 • Az Embereket az Édenben, kb. 13 milliárd évvel ezelőtt teremtették. Sem azelőtt, sem azután nem teremtettek Embert és ezután sem fognak. A Teremtett Emberek száma nem változik.Kivéve a Kárhozat utáni létszámcsökkenést, de arról még korai lenne írnom.
 • Az Embereket a teremtésük után megkísértették, próbára tették és az Embereket azóta is érik kísértések, próbatételek.
 • A bűnbeesett Emberek száma nem növekszik! A Teremtés utáni első megkísértés után Bűntelen maradt Emberek sohasem válnak bűnösökké, bármennyi és bármilyen kísértés éri is őket. Azok az Emberek akik az “első 2/3-ba tartoznak”, sohasem hagyják el az Édent lefelé, Lemúria irányában. – Kevés kivételtől eltekintve, de róluk majd később írok.
 • A bűnbeesett Emberek számára létrehozott Karmikus Rend célja, hogy segítse őket Bűntelenekké válni, Megváltásnak nevezett történés által.
 • A bűnbeesett Emberek száma idővel csökken! A Karmikus Rend célja, hogy csökkentse a bűnbeesett Emberek számát Feltámadás, Üdvözülés és az Édenbe történő Visszavezetés által. Az első megkísértéskor az Emberek 1/3-a elhagyta az Édent, és a cél, hogy idővel sokuk, (vagy mindegyikük), visszatérhessen az Édenbe, legalábbis azok akik alkalmassá válnak az Örök Életre.
 • Az Édenben kétféle olyan Ember lehet aki alkalmas az Örök Életre. Az egyik aki Bűntelen vagyis sohasem esett bűnbe, a másik aki Üdvözült, vagyis bűnbe esett, de a Karmikus Lehetőségei révén olyanná vált mint egy Bűntelen.
 • Csak azok az Emberek Üdvözülhetnek akiknek mindkét Duálfele bűntelen. Vagy azért mert eleve bűnbe sem esett vagy azért mert bűnbe esett, de a Karmikus Lehetőségei által Feltámadásnak nevezett történés által “bűntelenné” vált.
 • Egy Ember Duálfél csak a Teremtésekor kapott másik Duálfelével egyesülhet. Vagyis minden egyes Adámnak csak egyetlen Éva lehet a párja mégpedig az, aki a Teremtésekor is a párja volt. Ugyanez érvényes az Évákra is, az Ádámokkal.
 • A bűntelen Emberek száma idővel növekszik! A Karmikus Rend célja, hogy a bűnbeesett Embereket “bűntelenné” tegye azáltal, jellemük és tulajdonságuk olyanná váljon mint az eleve bűnbe sem esett Embereké és ezzel alkalmassá váljanak az Örök Életre. Ahogyan a Karmikus Rendben egyre több bűnbeesett Ember válik Bűntelenné, úgy növekszik általuk a Bűntelen Emberek száma
 • Csak a bűnbeesett Embernek van Karmája! Az Édent csak azoknak az Embereknek kell elhagyniuk, akik (egyik vagy mindkettő) duálfelük bűne miatt bűnösökké (jelen állapotukban, az Örök Életre alkalmatlanokká) váltak. Az Édent elhagyva, Karmikus Lehetőséget kapnak a Visszatérésre. A Bűntelen Embereknek nem kell elhagyniuk az Édent, Karmikus Lehetőséget sem kapnak, mert nincs miért kapniuk, nincs bűnük, nincs Karmájuk.
A Karma Útja

Végre elérkeztünk ahoz a ponthoz, amikor elindulunk időben. Minden készen áll ahhoz, hogy elinduljon a Karmikus folyamat, az Ember elkezdje járni a Karma Útját. Mégpedig abból a célból, hogy újra élvezhesse az Éden csodálatos világát és méltóvá váljon arra, hogy Örökké Élhessen.

A Lemúriai Idők.

A Karma Útja Lemúriában kezdődött ie. 13 milliárd évvel ezelőtt és első szakasza a “Lemúriai Idő” 6 milliárd évig tartott. Azóta is vannak történések Lemúriában, jelenleg is tartózkodnak ott bűnös és Bűntelen Ember Duálfelek, de az ott tartózkodó Emberekben önálló változások csak a Lemúriai 6 milliárd évben történtek. Vagyis más volt a feladata Lemúriának az ie. 13-7 milliárd évben és más a feladata az ezt követő időkben.

Ezek az időmeghatározások mai, földi időszámítás szerint értendők.
Lemúriában lassabban tellik az idő mint itt a Földön, így a földi 6 milliárd év az ott élőknek, sokkal kevesebb.

A Karma kezdetén, Lemúriának az Alsó Mentál létsík részén tartózkodó bűnös jellemállapotú emberek lehetőséget kaptak az Életre. Egy olyan életre amit bűnös jellemállapotukban is élhetnek. Mai szóhasználattal azt mondhatnánk: “Megélhettük gyarló gondolatainkat.”

Tehát beindult az “élet” Lemúriában. Az odakerült Emberek elkezdhették azt az életüket ami az Édenben nem volt lehetséges a bűnös “állapotuk” miatt. Itt már nem kellett számot adnunk a hazugságainkról vagy bármely más gondulatunkról, döntésünkről sem, ami összegyeztethetetlen az Örök Élettel. A tanítások, az Istenek szavai alapján továbbra is tudhattuk, hogy mi a helyes, mi az a gondolat ami összeegyeztethető az Édenben tartózkodás lehetőségeivel, de nem kellett attól tartanunk, hogy ha mégsem tartjuk be ezeket a szabályokat akkor “kiűzetünk Lemúriából“, mint ahogyan “kiűzettünk Édenből“. Kaptunk egy “játszóteret“, ahol “bűntetlenül” ellenszegülhettünk a jónak.

Ez egy (mai, földi időszámításban vett 6 milliárd éves) életlehetőség volt, ezért úgy is fogalmazhatunk, hogy “a bűnbeesett emberek kaptak egy időre, egy számukra élhető életteret”.

Ekkor elkezdődött az Emberek Karmikus Útonjárása!

A folytatáshoz fontos, hogy megértsd: Mi is valójában a bűnbeesés?

Javaslom tanulmányozd át
Az Ember bűnbeesése III.
részt ahol rávilágítok a bűn valódi mibenlétére.

Élet Lemúriában

A lemúriai idők alatt az Emberek szabad akaratuk szerint, gondolkodhattak és dönthettek, valamint megtapasztalhatták a döntéseik eredményeit, következményeit.

Fontos, hogy felidézzük és pontosítsuk, ekkor a Lemúriában élő Emberek, Duálfél formában, Szellem Teremtményként léteztek, földi értelemben vett lélek és fizikai test nélkül. Létezésükben a tevékenységük gondolkozásból és döntésekből állt.

Sátán és segítői ekkor már aktívan tevékenykedtek, az Édenben történtekhez hasonlóan, próbatételek és kísértések elé állítva az Embereket.

Krisztus és segítői is elkezdték a munkájukat és tanításokkal, segítő gondolatokkal támogatták az emberek döntéseit, helyes irányban.

Ezen idők alatt, sok Duálfél Emberszellem belátta eddigi hibás döntéseit és változtatva életfelfogásán, gondolkodásmódján és döntésein, jellemtulajdonságait olyan módon megváltoztatta, hogy ez által alkalmassá vált az Örök Életre.

Feltámadás

Azok a Duálfél Emberszellemek akik alkalmassá váltak az Örök Életre, Feltámadtak. A Feltámadás azzal járt, hogy az Alsó Mentál létsíkból felemelkedtek a Felső Mentál létsíkba, vagyis Lemúria “felső” felébe.

Ha egy Ember mindkét Duálfele az Alsó Mentál létsíkon volt és Feltámadás által az egyikük feljebb emelkedett, akkor ez után itt várakozott, a többi itt lévő Duálféllel együtt, hogy a még az Alsó Mentál létsíkon lévő Duálfele is Feltámadjon.

A Feltámadás, azóta, jelenleg is, ezt jelenti, ezt eredményezi. Az a bűnben lévő Duálfél Emberszellem aki a jellemtulajdonságváltozásai révén alkalmassá válik az Örök Életre, felemelkedik Lemúriában az Alsó Mentál létsíkról a Felső Mentál létsíkra.

Vedd észre, hogy ezáltal csökken a bünben lévő Ember Duálfelek száma, csökken az Alsó Mentál létsíkon lévő Emberek (Ember Duálfelek) száma. Valamint azt is érdemes tudatosítani, hogy ez a mozgás egyirányú. Mivel bűnbeesések nincsenek, csak Feltámadások, így lefelé egyetlen Duál Emberszellem sem jön, csak felfelé a Feltámadások által.

Üdvözülés

Azok az Emberszellemek akiknek mind a kettő Duálfele a Felső Mentál létsikra került, (vagy azért mert alkalmassá válva az Örök Életre, Feltámadt, vagy azért mert eleve bűnbe sem esett és itt várakozott a másik Duálfelére), Üdvözültek. Az Üdvözülés azzal járt, hogy a két Duálfél eggyesült és Lemúriából felemelkedett a Kauzál Létsíkra, az Édenbe, ahol Teremtetett és ahol a bűnbeesése is történt.

Az Üdvözülés, azóta, jelenleg is, ezt jelenti, ezt eredményezi. Azok az Emberek akiknek a Duálfelei egyesülnek és közösen alkalmasak az Örök Életre, az Édenben lehetnek, oda emelkednek, ha előtte nem ott voltak.

Vedd észre, hogy ezáltal csökken a bünben lévő Emberek száma, csökken a Lemúriában lévő Emberek száma. Valamint azt is érdemes tudatosítani, hogy ez a mozgás egyirányú. Mivel bűnbeesések nincsenek, csak Üdvözülések, így lefelé az Édenből egyetlen Ember sem jön, csak felfelé az Édenbe az Üdvözülések által.

Ezzel elértünk ie. 7 milliárdba.

Ekkor egy új korszak vette kezdetét az Ember karmikus utonjárásában, következett:

ATLANTISZ!

Folytatás a TEREMTÉSTÖRTÉNET IV. – ATLANTISZ részben.

Jut eszembe…. A régi AsztrálFény weboldalakon jártál már?