vonal

Egyik Olvasóm kérdezte: Az én kérdésem a Tudatra vonatkozik. A Test-Lélek-Szellem hármasságába (vagy mellé) hogyan kapcsolódik a Tudat? A Tudat az tér, vagy a Szellem kiterjedése, vagy mi? Mi az Elme? És az Egó?
Mindehol azt olvasom, hogy tágítsuk a Tudatunkat és emeljük a rezgéseinket. Hogyan kell ezt érteni? Elnézését kérem, ha összekeverem a fogalmakat, de nekem néha úgy tűnik, mintha mindenki másképp értelmezné.

Kedves Olvasóm, Köszönöm a kérdéseidet. 

Valóban, több féle, egymást részben átfedő és néhol fogalomzavaros kifejtéseket is találhatunk a Netes írásokban. A Gnosztikus és az AsztrálFény® Szellemtudomány tanításai alapján segítek, lehetőségeim mértékében, eligazodnod az információk “káoszában”.

Tudat – tudatosság

Gyakran keveredik a tudat és a tudatosság fogalmak alkalmazása. A különbség érthetővé válhat ha párosítjuk, hasonló fogalmakkal:
tudat – tudatosság
elme – elmélkedés
információ – információ feldolgozás

A párosok első tagja “statikus” információkat és ezen információk tárolását végző “területeket” jelent. A párosok második tagja pedig az információkat elemző és analizáló “tevékenységet” és az információkat tartalmazó területeken való eligazodást, olvasási és írási “képességeket” jelent.

Sok a “tudat szintjei” írás, valójában a “tudatosság szintjei” kifejtéseit tartalmazza, keverve és felcserélve a tudat és a tudatosság fogalmakat. A tudatosság szintjeiről Dr. David R. Hawkins amerikai pszichiáter, Erő kontra erő című munkájában és ennek a műnek a kifejtéseit tartalmazó írásokban olvashatunk bővebben. Ezek a szintek: szégyen, bűntudat, apátia, gyász, félelem, vágyódás, düh, gőg, bátorság, semlegesség, hajlandóság, elfogadás, racionalitás, szeretet, öröm, béke, megvilágosodás.

Ezek a kifejtések, nagyon helyesen, nem kapcsolódnak a spirituális, test-lélek-szellem hármassághoz, ezért is örülök a kérdésednek, ami valóban, az emberi hármassághoz kapcsolódó tudatra vonatkozik.

vonal
A tudat

A tudat=információs terület, információ mennyiség. Az Univerzumban az információk csoportosítva vannak mennyiségileg és minőségileg, ahhoz hasonlóan mint például egy földi iskolában is, ahol vannak általános iskolai, közép iskolai, fő iskolai, egyetemi, stb. ismeretanyagok. Ahogyan haladunk felfelé, egyre több és pontosabb, komplexebb információkkal találkozhatunk, amik mindig tartalmazzák a saját szintjük és az összes, alattuk lévő szintek tudásanyagát.

A tudat különböző szintjei, különböző információ mennyiségeket tartalmazó információhalmazok.

Így a tudat, csoportosítható különböző szintű információ halmazokra amik mindegyike tartalmazza az alatta lévő információhalmazt és a saját szintjére jellemző információ mennyiséget. Ezek az információ halmazok mindig a rájuk jellemző minőségű információkat tartalmazzák a saját területükhöz kapcsolódóan és a rájuk jellemző információ elérési lehetőségekkel olvashatók/írhatók.

A tudatot, nem szabad összekeverni a tudatossággal!
A tudat információ, a tudatosság pedig az tudat információit értelmező képesség.

Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a tudat kölönböző szintjeihez való hozzáférési képesség, független a tudatosság szintjétől. Ez azt jelenti, hogy (megfelelő módszer alkalmazásával) egy alacsonyabb tudatossági szinten lévő is hozzáférhet egy magasabb tudatszinthez, legfeljebb nem érti, nem tudja felfogni a kiolvasott információk jelentéseit és összefüggéseit. Ahhoz hasonlóan, mint amikor egy általános iskolás is beleolvashat egy egyetemi tananyagba (ha a kezébe veszi és kinyitja), legfeljebb nem érti azt amit a kézbevett tananyagban olvashat.

Az elme

Ha a tudat információ és a tudatosság pedig a tudat információit értelmező képesség, akkor az elme az a feldolgozó egység, ami a tudat információit, a tudatosság mértékében értelmezi.

Az elménkkel olvassuk és dolgozzuk fel (értelmezzük) a tudatossági szintünknek megfelelően, az általunk elérhető tudathalmaz információit.

Az EGO

Az ego kicsit “kilóg” a mostani témánkból, de mivel rákérdeztél, és köze van az információhoz, erről is írok röviden. Az egót szokták “éntudat” néven is említeni, de valójában nem konkrét tudatterület, hanem az általunk, önmagunkról meglévő információk halmaza, amely információk származhatnak kölünböző tudat területekről is, és ezen információk tudatossági szint szerinti feldolgozottsága.

No, ez egy meglehetősen bonyolult mondat, de a lényeg, tömören benne van. Másképpen fogalmazva, amikor valaki a különböző tudatterületekről összeszedett információmennyiségeket feldolgozza és a tudatosságának megfelelően, az elméjével kialakít önmagáról egy énképet, ezt az énképet nevezhetjük az ő egojának.

Az egó, az ember asztrális energetikai területébe épül be a 4-es (szív) csakráján keresztül és motivációs hatással meghatározza az emberi lélek, aktuális állapotát is. Erről azonban inkább egy más összefüggésben írok majd bővebben.

A tudat szintjei

Sok-sok tudatszint létezik a különböző részletességű csoportosításoknak és nézőpontoknak megfelelően. Most a megértéshez szükséges főbb és jelentősebb csoportokat részletezem, a földön élő, egyes ember nézőpontjából szemlélve.

A tudat szintjeit piramisokkal lehet jól szemléltetni. A legkisebb “egyéni, tudatos tudat” szinttől a legnagyobb “Isteni, kollektív tudat” szintig, egyre nagyobb tudatterületekkel, emelyeknél minden alsóbb, kisebb mennyiségú információt tartalmazó tudatszint, benne van a felettük álló, nagyobb tudatszintben. Ahhoz hasonlóan, mint ha a mellékelt képen lévő piramisokat egymásba helyeznénk.

tudatszintek

Kezdjük a piramis csúcsával, ami a legkevesebb információt tratalmazó tudatszint is egyúttal és nézzük meg a tudatszintek alapvető kapcsolódásait és tulajdonságait. A hétköznapi életben és még az alapvető spirituális és meditációs tevékenységek által is, főként csak az első kettő (emberi, egyéni, tudatos tudat és emberi, egyéni, tudatalatti tudat) tudatcsoporttal találkozhatunk, azokkal foglalkozunk, azokról beszélünk, valamint a harmadik (emberi, egyéni, tudatfeletti tudat) csoportot “tapasztaljuk meg“, bár leginkább úgy, hogy nem is tudunk erről a megtapasztalásról, vagyis nem tudatosítjuk a megtapasztalását.

Emberi, egyéni tudatszintek

Az emberi, egyéni tudatszintek az egy-egy Teremtett Ember, egyik Duál fele , információit tartalmazzák. Vagyis egy Fél Duál, Felsőbb Én és a hozzá kapcsolódó asztrális és földi inkarnációk információit, amit test-lélek-szellem hármasságnak nevezünk, itt a Földön.

 • Emberi, egyéni, tudatos tudat
  Ide tartozik az, amit egy ember “tud“. A fizikai testhez, azon belül az agyhoz tartozik és azon információkat tartalmazza, amiket tudunk, amiket tudatosan kezelni, felidézni, átgondolni képesek vagyunk. Mértéke növelhető tanulás, gondolkodás, de akár emlékezés által is vagy bármi más módszerrel, ami által információ adódik hozzá a meglévő tudásunkhoz. Mértéke csökkenhet felejtés által vagy bármi más módon ami által információ veszik el a meglévő tudásunkból. Ide tartozik a gondolkodási képesség teljes megszünése is, pl. a fizikai halál által. Információinak a feldolgozása a fizikai test mentáltestében, az agyi tevékenységek segítségével történik, a jobb agyfélteke “bemeneti” és a bal agyfélteke “kimeneti” funkciói által.
 • Emberi, egyéni, tudatalatti tudat
  Ide tartozik az, amit egy ember “tudott“. Az asztrál testhez, azon belül a lélekhez tartozik és azon információkat tartalmazza a tudatos tudat információin kívül, amiket nem tudatosítottunk, bár a tudatunkba jutottak és amik voltak tudatosak, de felejtés által a tudatalattiba kerültek. Mértéke növelhető a tudatos tudat mértékének a növelésével, felejtés által vagy bármi más módszerrel, amikor olyan új információhoz jutunk, ami nem tudatosul, de új információként kerül be a tudatalattiba. Mértéke sohasem csökken, de teljes mértékben megsemmisül a gondolkodási képesség teljes megszünésekor, pl. a fizikai halál által. Információinak a kilvasása a fizikai test asztráltestében, azon belül a 6. csakrához kapcsolódó 3. szem segítségével történik, ami tudatosításkor a jobb agyféltekélnek adja át az információkat.
 • Emberi, egyéni, tudatfeletti tudat
  Ide tartozik az, amit egy ember “tudhat“. A mentál testhez, azon kívül a szellemhez tartozik és azon információkat tartalmazza a tudatalatti tudat információin kívül, amiket a Felsőbb Én tud. A tudat feletti megnevezésen kívül nevezhetjük még sohasem volt tudatos tudatnak, tudattalan tudatnak vagy akár intellektus feletti tudatnak is. Mértéke növelhető a tudatalatti tudat mértékének a növelésével, tapasztalatszerzés által vagy bármi más módszerrel, amikor olyan új információhoz juttatjuk a Felettes Énünket, ami addig nem tartozott az egyéni tudatunkba. Mértéke sohasem csökken, de teljes mértékben megsemmisül a Felettes Én halálakor, amit más néven Elkárhozásnak nevezünk és az egyéni, teljes tudat és tudatmennyiség megsemmisülésével jár. Információinak a “kiolvasása” a fizikai test asztrál és mentál testében, azon belül a 7. csakrához kapcsolódó tudattalan tevékenységekkel történik, ahonnan az információ a tudat alatti tudatba kerül át.
Emberi, kollektív tudatszintek

Az emberi, kollektív tudatszintek az egy-egy Bűnbeesett, Teremtett Ember, duális kettősségének és a Bűntelen, Teremtett Emberek öszességének az információit tartalmazzák. Vagyis az összes Teremtett Ember információit és a hozzájuk kapcsolódó, egyéb információkat.

 • Emberi, kollektív, duális tudat
  Ide tartozik az a kettő, emberi, egyéni, tudatfeletti tudat amit egy Teremtett Ember két Duálfele alkot. Valójában, ez lehetne akár egy Teremtett Ember, egyéni, tudatfeletti tudata is, de mivel a fölön élő ember szemszögéből vizsgáljuk a tudatszinteket és ebből a szempontból egy Teremtett Ember két Duálfele, kettő embernek számít, így ők ketten, együtt, már kollektív tudatot alkotnak. Nevezhetjük még “kollektív, egyéni, sohasem volt tudatos tudatnak“, is. Mértéke növelhető az egyéni tudatalatti tudatok mértékének a növelésével, tapasztalatszerzés által vagy bármi más módszerrel, amikor olyan új információhoz juttatjuk a Felettes, Duál Énünket, ami addig nem tartozott az egyéni tudatunkba. Mértéke sohasem csökken, de teljes mértékben megsemmisül a Duál Felettes Én halálakor, amit más néven Elkárhozásnak nevezünk és a két Duálfél egyéni, teljes tudat és tudatmennyiség megsemmisülésével jár. Információinak a “kiolvasása” azonos az egyéni, tudatfeletti tudat információinak a kiolvasásával, annak a figyelembe vételével, hogy itt már kettő, bár Duál szinten összetartozó, egyéni tudatról van szó.

Az emberi, kollektív, duális tudat, annak a kettő Felsőbb Énnek az emberi, egyéni, tudatfeletti tudat összesége akik ketten egy Duálpárt alkotva, buktak le a Mentál Létsíkra, a Bűnbeesésük okán.

 • Emberi, kollektív tudat – Akasha
  Ide tartozik az, összes Teremtett Ember Tudata.

Itt folytatom hamarosan ….

Isteni, egyéni tudatszintek
Isteni, kollektív tudatszintek
Teremtő Isten tudatszint
A tudatszintekből való információszerzés lehetőségei és módszerei
Mit jelentenek a “légy tudatos“, “válj tudatosabbá” fogalmak?

AsztrálFény® Hírlevél

Adatvédelem *