Az Univerzum megismeréséhez több úton is el lehet jutni. Egy biztos, el kell indulni valahonnan. Kezdhetjük az elején és haladhatunk lépésről lépésre a Teremtéstől a Végitéletig, a létsíkok születésének sorrendjében és belevághatunk a közepébe is egy átfogó rátekintéssel, hogy gyors képet kaphassunk arról, milyen is az Univerzum körülöttünk és utána megnézhessük részleteiben is. Most ez utóbbit választottam. Tekintsünk rá az Univerzumra jelen állapotában, nézzük mint egy pillanatképet. Sorra veszem most az ember számára fontos spirituális létsíkokat, néhány kiegészítő információval is kibővítve és nyitva hagyva a lehetőséget, hogy adott helyen bővebb kifejtéssel is írhassak róla. Induljunk hát a felfedező Útra!

Utunk olyan mintha egy hagyma rétegeit vennénk sorba, kívülről befelé haladva. Minden egyes réteg benne van az őt körülvevő külső rétegek ölelésében. Mint ahogyan Magyarország Európában van, Budapest meg Magyarországban, a XX. kerület meg Budapestben és így tovább. Nézzük sorjában, ahogyan ígértem…

Szokták nevezni világnak, létsíknak vagy csak egyszerűen síknak. Az egyik legkülönlegesebb létsík. Mégpedig azért, mert mint a nevében is benne van “megnyilvánulatlan“, másképp fogalmazva, “nem megnyilvánult“. No ez meg mi a szösz, kérdezheted? Bizony kicsit agyalni kell a pontos megértéséhez. Ami nem nyilvánul meg (számunkra) arról nem tudunk semmit, hiszen ha tudunk bármit is, az amit tudunk, az már megnyilvánult számunkra. A megnyilvánulatlan síkról azt tudjuk, hogy nem tudunk róla semmit. Még azt sem, hogy létezik-e egyáltalán? Na jó, azt azért tudjuk, hogy létezik vagy legalábbis létezett, de azt is csak közvetve. Érthető? Ha nem, nem csodálom, de mindjárt segítek.

Odaérsz egy hatamas falhoz ami a végtelenségig ér jobbra és balra és felfelé is. Nem tudod megkerülni, vagy benézni mögé. Van rajta egy kapu, ami zárva van. Ott állsz a kapu előtt. Vajon mi van a fal túlsó oldalán? Na látod… nem tudhatod… Bármi, vagy semmi, vagy valami. Valószínű, hogy van ott valami, hiszen kapu is van, de mivel az ami a fal mögött van “nem nyilvánul meg“, így nem tudhatjuk van-e ott valami, és ha van, akkor mi lehet az?

De, most hirtelen kinyílik a kapu és kirohan rajta egy ember egy hatalmas batyuval. Aztán az ajtó mindjárt be is csukódik. Az emberünk kinyitja a batyut, amiből kigrik egy nyúl…

Mi történt? Megnyilvánult számunkra a megnyilvánulatlanból egy ember, egy batyu és egy nyúl. Most már tudjuk, hogy ha más nem is, de ők hárman ott voltak, de most már itt vannak. Vajon mi van még a fal mögött? Nem tudhatjuk, hiszen nem nyilvánul meg. Lehet semmi. Lehet több ezer ember, meg batyu, meg sok-sok nyúl, meg még bármi. Lehet, de nem biztos. Biztos az, ami már megnyilvánult, az ember, a batyu és a nyúl de belőlük is csak egy-egy. No, remélem mostmár érted.

A megnyilvánulatlan sík egy olyan létsik, amiről
azon kívül, hogy létezik, egyebet nem tudhatunk.
II. Megnyilvánult

Következő létsíkunk a megnyilvánult sík, ami mindazt tartalmazza, amiről tudhatunk bármit is, vagyis az általunk létező Univerzumnak ismert világot. Az emberünk kinyitotta a batyuját és a nyúl mellé még kivett más állatokat belőle, meg szerszámokat és megművelte a földet (amit szintén a batyuból vett ki), majd szaporodtak az állatok meg az emberünk is, mert még egy csinos nő is lapult a zsákban… Tehát mind az amit ismerünk, tudunk vagy tudni vélünk a Világról, az mind-mind, gyüjtőnéven: a megnyilvánult világ. Ez által a “világmindenséget” kettő részre bonthatjuk:

I. Megnyilvánulatlan világ
II. Megnyilvánult világ

Menjünk tovább az Úton, a megnyilvánult létsikon belül, fentről lefelé…

II/a. Isteni létsík

A Megnyilvánult Világ, legmagasabb szintű létsíkja. Mint a nevéből is adódik, itt “élnek” az Istenek. Ez az igazi otthona a Teremtőnek (az Egy-nek), az Elsődöknek (mind a 48-nak), valamint az összes többi “bűntelen / üdvözült” Istennek. Ez a létsík örök és végtelen, tér és idő nélküli. Ez az igazi otthona Krisztusnak, Sátánnak, a Keruboknak és a Szeráfoknak (pontosabban az ezekkel a megnevezésekkel bíró Isten csoportoknak). Ember jelenleg nem tartózkodik ezen a síkon, de ide hivatott (maghatározott feltételek teljesülése esetén)

 

Isteni sík
Ezzel végére is értünk a Bűntelen létsíkoknak!

Az eddigi létsíkok bűntelenek és örök időkig tartanak, az ez után következők már bűnt is tartalmaznak és meghatározott, (szükséges) ideig létezők. Következzenek tehát a bukott Istenek és az Emberek világai.

II/b. Kauzál létsík

Éden néven ismerik sokan, ahol Ádám és Éva is “született” és ahol az ember “bűnbeesése” is megtörtént. A bűnbe esett Istenek és a bűntelen / üdvözült Emberek lakóhelye. Az Ideák, az ok-okozati összefüggések és meghatározott mértékben, a tér és idő világa.

Az Ember innen indult az Útjára, itt kisértetett meg Isten utasítására Sátán által, innen “űzettek ki” a bűnbe esettek és ide térhetnek vissza az Üdvözültek. Innen emelkedhetnek majdan Isteni Síkra, amikor eljön annak az ideje.

 

Kauzál sík

Foglaljuk össze: Itt a Kauzál létsíkon tartózkodnak a bűnbe esett Istenek, a bűntelen Emberek és az üdvözült Emberek valamint Krisztus, Sátán és Jézus is. Itt székelnek a Karma Urai és a Szellemi Vezetők. Nem egy unalmas hely, nagy itt a nyüzsgés… Ezzel végére értünk az Istenek világának és a küszöbén állunk a bűnbe esett Emberek világának.

Remélem egyszerű, könyen érthető és egyértelmű idáig a létsíkok sora. A továbbiak sem lesznek nehezebben érthetőek vagy bonyolultabbak. Mielőtt tovább mennénk, pontosítsunk még egyszer. A fentebb említett, Kauzál síkon tartózkodók közül:

 • Krisztus, Sátán és a Karma Urai, az Isteni síkról jöttek ide le feladattal.
 • A bűnbe esett Istenek az Isteni síkról buktak le ide, bűnbeesésük következményeként.
 • Jézus és a Szellemi Vezetők valamint a bűntelen Emberek itt “születtek“, de Isteni síkra hivatottak.
 • Az üdvözült Emberek itt “születtek“, bűnbe estek, lebuktak a következő létsíkra, majd a Karma Útján vissza emelkedtek ide és Isteni síkra hivatottak.
 • Ha készen vagy, menjünk tovább, hiszen van még bőven mit átgondolni. Következnek a “karmikus létsíkok” vagyis azok, amik az Ember bűnbeesésének az okán léteznek és az Ember üdvözülése érdekében funkcionálnak.

  II/c. Mentál létsík

  Lemúria, mondják sokan, vagy az “Édenből kitaszítottak világa“. Mindkettő helytálló. Az első létsík, ahol Isteneknek már nyoma sincs. Ez már az Emberek világa, mégpedig a “bűnös emberek világa“. Azoké az embereké akik engedtek Sátán csábításának és “ettek a tiltott gyümölcsből“. Ezt a síkot azért kapták, hogy bűnös állapotukban is életképesek legyenek.

   

  Lemúria

  Kapták ezt a létsíkot? Helyesebben kaptuk ezt a létsíkot! Hiszen ha ezt olvasod, akor Te is, meg én is aki ezeket a sorokat írom, itt vagyunk, ezen a létsíkon. Legalábbis egy részünk, a Felsőbb Énünk általi összetevőnk révén. Ugyanis az Ember, test-lélek-szelem hármasságából álló teremtmény (legalábbis azok az emberek, akik az Édenen kívül tartózkodnak)

  Ezt foglaljuk össze, hiszen ez az egyik
  legfontosabb része számunkra a létsíkok sorának.

  Az Ember, bűnbeesése után az Édenen kívül, szellem-lélek-test hármasságában létezik a Karmája által nyújtott lehetőségei között, szellemi összetevőjével a Mentális síkon megnyilvánulva.

  No, ez egy szép, kerek és tömör megfogalmazás. Érdemes ízlelgetned.

  Gondolkodás

  Ha megvagy, mehetünk is tovább!

  Az jutott eszedbe, hogy jajj nekünk! Magunkra maradtunk?
  Itt már nincsenek velünk az Istenek, egyedül vagyunk?

  Szó sincs róla. Az ugyan igaz, hogy az Ember az Istenek között született és bűnbeesése miatti bukásának az eredményeképpen el kellett hagynia az Istenek síkjait. De korán sem maradt egyedül, hiszen az Isteni síkok alatti létsíkok az Angyalok létsíkjai. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a Bűntelen Emberek az Istenek között a bűnben lévő Emberek az Angyalok között élnek. Vagyis a Kauzál és a Mentál síkok közötti határ egyben az Istenek és az Angyalok közötti határ is. Egyedül az Ember az, aki ezen határvonal felett és alatt is életképes. Felette bűntelen, alatta pedig bűnös állapotában.

  A Mentál létsík az Arkangyalok síkja.

  Nem itt “születtek“, hanem az eggyel lejjebb lévő létsíkon, de feladatuk teljesítése érdekében ide emelkedtek fel.
  Remélem még tudsz követni.. Nézzük még egyszer…

  A Mentál létsík a “bűnös Emberek” világának a legfelső létsíkja,
  ahol az Arkangyalok is tartózkodnak és tevékenykednek.

  Menjünk is tovább, lesz még részletesebb kifejtés is később, vagy ha kérdést kapok. Azt esetleg érdemes még megjegyeznünk, hogy funkcióját tekintve megkülönböztetünk Felső Mentál síkot és Alsó Mentál síkot, valamint az “Elpecsételés ótaPoklot, de ezekről majd később… Most ott tartunk, hogy elhagytuk az Istenek világát és a bűntelen Emberek világát és beléptünk az Angyalok és a bűnben lévő Emberek világába. Ereszkedjünk lejjebb…

  II/d. Asztrál létsík

  Atlantisz néven is hallhattál már róla. Az Angyalok és Lelkek szülőhelye, az Ember ezen a létsíkon a lelki összetevője által létezik. Részletes kifejtést is olvashatsz róla az Asztrál sík I. írásomban. Az Asztrál létsík az egyik legfontosabb és legkülönlegesebb létsík a kamikus útjukat járó emberek számára.

   

  Atlantisz

  Nagy a jövés-menés ezen a létsíkon! Emberi lelkek születnek, leszületnek, felemelkednek. Angyalok és démonok születnek és végzik lelkesen a dolgukat, elementálok és elementárok formálódnak és tünnek el semmiben az Arkangyalok és Szellemi Vezetők által irányítottan. A legváltozatosabb érzelmi állapotok és a legkülönbözőbb asztrál lények és állatok nyüzsögnek ezek a szinten. Színes és lenyűgöző formákkal és inspirációkkat teli világ. Sokat lesz még erről a létsíkról szó, hiszen az emberi KARMA legjellemzőbb létsíkja: Ezért ennek a létsíknak a nevét és Fényét jelzi a weboldal neve is: AsztrálFény®.

  Ezt a létsíkot is felbontjuk majd, tartalmát tekintve Felső Asztrál és Alsó Asztrál létsíkokra, valamint “Krisztus óta“, Purgatóriumra.

  II/e. Fizikai létsík

  Föld! Megérkeztünk, ismered? Igen, a “jól ismert” fizikai világunk. Spirituális szempontból azonban a legbonyolultabb létsík. A “fizikai testek” lakóhelye, a materializációs sík. A megtapasztalások és a karmikus döntések spirituális létsíkja. Az ember itt tehet a legtöbbet Önmagáért, Másokért, a Karmáért, az Istenekért és az Univerzumért. Az AsztrálFény® weboldal is azért van, hogy a fizikai síkon lévő Embert segítse az eligazodásában, az Útján való haladásában.

   

  fizikai sik

  Ahogy fent, úgy lent! – szól a bölcselet. A fizikai síkon részben megismétlődnek a felette lévő síkok. A fizikai síkot felbontjuk Mentál síkra, azon belül is felsőre és alsóra, majd Asztrál síkra, felsőre és alsóra, ezt követően Éter síkra, felsőre és alsóra valamint Objektum síkokra.

  Egyszerű és nagyszerű!

  Ezzel a végére is értünk a Létsíkok I. részének, ahol áttekinthettük az AsztrálFény Szellemtudomány® alapján az Ember számára fontos spirituális létsíkokat, azokat, amikről részletesebb kifejtéseket is fogok adni.

  A létsíkok felosztása

   

  • Megnyilvánulatlan létsík
  • Megnyilvánult létsík
   • Isteni sík
   • Kauzál sík
   • Mentál sík
    • Felső mentál
    • Alsó mentál
    • Pokol
   • Asztrál sík
    • Felső asztrál
    • Alsó asztrál
    • Purgatórium
   • Fizikai sík
    • Mentál
     • Felső mentál
     • Alsó mentál
    • Asztrál
     • Felső asztrál
     • Alsó asztrál
    • Éter
     • Alsó éter
     • Felső éter
    • Objektum