Eredendő bűn

Az eredendő bűn fogalmáról sok nagyon jó és kevésbé jó kifejtést is találhatunk. Amiről most írok, az lényegében annak a megközelítésnek a magyarázata, hogy “az ember a születésekor eredendően bűnös a földi életében“. Minden ember bűnösnek születik a Földön.

Sokan ezt azonnal és felháborodottan kétségbe vonják, mondván egy ártalan gyermek aki most születik és még semmit sem követett el, hogy lehetne bűnös? Ha nem vesszük figyelembe a Karma Törvényét, a reinkarnációt és az egész Teremtéstörténetet, akkor ez a kifogás még érthető is lenne. Azonban az eredendő bűnösség fogalma nem egy, a földi leszületéstől a halálig terjedő időszakaszból és nem az “egy élet” elvből következik.

A bűnbeesésről bővebben írok a Teremtéstörténet és a Bűnbeesés sorozatokban. Most, ezekre alapozva induljunk ki abból, hogy a teremtett Emberek egy része (egy harmada) a bűnös állapota miatt átkerült a Kauzál spirituális síkról (Éden) a Mentál spirituális síkra (Lemúria).  A Karma okán, a bűnös állapotú Emberek reinkarnációkon keresztül, több életen át, innen születnek le a Földre, fizikai testbe.

Ezzel értelmet is nyert az eredendő bűn fogalma.

Értelmezzük a fenti mondatokat. A földi, fizikai életre csak azok az Emberek születnek le, csak azok inkarnálódnak, akik a Mentál síkon, bűnös állapotban vannak. Csak nekik van karmájuk. Azok az Emberek, akik Kauzál síkon, Bűntelenek, nem születnek le a földi fizikai életbe. Remélem ez egyértelmű és könnyen megérted. Mivel minden földi ember valamelyik bűnös állapotban lévő, a Mentál síkon élő Ember reinkarnációja, így minden földön lévő ember eredendően bűnös. Hiszen ha megszületik, akkor tudható, hogy bűn okán született meg. Ha nem bűnös, vagyis ha Kauzális síkon él, akkor eleve, le sem születik a Földre.

Egy egyszerű hasonlattal élve, “A kórházban betegágyon fekvő emberek, eredendően betegek”. Legalábbis, a kórházból szemlélve. Senki sem háborodik fel azon, ha amikor befektetik a kórházi ágyra, azonnal betegnek nyilvánítják. Hiszen ha nem lenne beteg, be sem fektették volna. Ugyanígy a földön megszülető emberek is a születésük pillnanatában már bűnösök, hiszen ha nem lennének azok, meg sem születtek volna.

A pontos megértéshez tisztában kell lenni azzal, hogy:
A bűn az nem cselekedet, hanem állapot.

A bűn nem akkor keletkezik amikor valaki egy bűnös cselekedetet hajt végre, a bűn nem valamely cselekedet eredménye. Nem akkor válik bűnössé egy ember amikor a születése után, vagy bármikor “csinál valamit” ami bűnös cselekedetnek tekinthető.

A bűn egy állapot.
Erről bővebben Az Ember bűnbeesése sorozat III. részében írok.

Van kevés kivétel aki leszületik és mégsem eredendően bűnös, bár “kamukarmája” neki is van:

  • Segítők, akik azért születnek, hogy segítsék az eredendően bűnös leszületőket. 
  • Gyermekek, akik 7 éves koruk előtt meghalnak.
  • Indigó és kristály emberek akik a földi emberlétszámot biztosítják.
vonal

Ha szeretnéd, egy új fogalom magyarázatát itt látni, kérlek írd meg nekem!
klikk ide…