vonal

Mónika kérdezte a Teremtéstörténet II. olvasása után: Valamit nem értek. A Szeráf pontosan minek vagy kinek a megnevezése És a Kerub? Mi a különbség? Istencsoportok, addig rendben van. A bukott istenek most mit csinálnak, várnak, várakoznak , mint az üdvözült emberek?

Kedves Mónika, köszönöm a kérdésedet. A válasz valójában nagyon egyszerű. Az Istenek is “dolgoznak”, akárcsak itt a Földön az emberek. Itt a Földön a különböző bonyolultabb munkafolyamatokat nem egy ember végzi, hanem célszerűen megválasztott emberek, kisebb, nagyobb csoportjai. Például a néhány főből álló csoport egy “brigád” és a több brigádból álló csoport az “osztály”. Azután van pl. a “Bútorgyár” ami több osztályból áll.

Hasonlóan van ez “odafent” is. A néhány, pontosabban két Istenből álló csoport a Kerub és a néhány, pontosabban két Kerubból álló csoport a Szeráf. Tehát négy Elsőd Isten alkot egy Szeráfot. Ez a két megnevezés az Istencsoport “létszámára” utal.

Még kettő, létszámot is meghatározó Istencsoport van, Krisztus és Sátán. Azonban ez a két csoport a létszámukon kívül már a feladatkörüket is meghatározza – mint írtam már erről a Teremtéstörténet II.-ben is. Krisztust is és Sátánt is, két-két Szeráf Istencsoport alkotja. Az Ő mibenlétük is sok esetben okoz meg nem értést, lévén mint személyiségek kerültek be a szóhasználatba. Ez rendben is van így, hiszen az emberek számára mint egy “egység”, Krisztusként és Sátánként nyilvánulnak meg, de a mélyebb megértés érdekében lehet tudni, hogy “Ők ketten“, valójában 16 Elsőd Isten közös munkacsoportja, tevékenységeinek az “eredményei“.

 

***

Igen, a bukott Istenek is “várakoznak” akárcsak az Üdvözült Emberek. De azért van sok lényeges különbség.

  • Az Üdvözült Emberek Bűntelenek, bár voltak bűnösök, de már nem azok. (Akik nem voltak bűnösök, azok nem is Üdvözültek, lévén eleve Bűntelenek. Mivel kétféleképpen lehet valaki Bűntelen: 1. Eleve, nem is volt bűnös sohasem, az Édenből ki sem lépett. 2. Bűnös volt, kiszorult az Édenből, de bűntelenné vált Üdvözülés által és visszatérhetett az Édenbe.) Az Üdvözült Emberek most azért “várakoznak”, mert még vannak Üdvözülésre váró emberek (és Kárhozatra várók is), vagyis még tart a “Karma Ideje”. Egészen addig várakoznak, amig le nem zárul a Karmikus Időszak. Azután befejezve a várakozást, hozzákezdenek a bűnbeesett Istenek megváltását segítő feladatokba.
  • A bukott Istenek bűnösök, kiszorultak az Isteni síkról, akárcsak a bűnös Emberek a Kauzál síkról. Számukra az Édenben lesz a Karmikus időszak, akárcsak az embereknek a Földön. Azonban a bukott Istenek Karmikus időszaka csak azután kezdődik el, miután az Embereknek befejeződőtt. Így arra várnak, hogy mi, emberek végezzünk a Karmikus utunkkkal, hogy elkezdhessék a sajátjukat.

Van azonban még egy hatalmas és különleges ok arra, hogy várakozzanak.

Létükkel most Ők segítik az Emberek Karmikus Útját.
vonal