vonal

Mónika kérdezte: A lombik babáknak is Isten ad lelket, ha így is megszülethetnek? Szétesne a sejtcsomó a lombikba, ha nem kapna istentől lelket, ugye?

Kedves Mónika, köszönöm a kérdésedet. Könnyű válaszolnom, ugyanis ezt egyszerű összefüggések és törvényszerűségek határozzák meg.

Ha már érted a Karma és az emberi lélek mibenlétét akkor saját magad is “rájöhetsz” a lehetséges magyarázatra.

Az egyik legfontosabb törvényszerűség, hogy az embernek van (leszületett) lelke, az állatnak nincs. Vagyis az a fizikai, biológiai test (amelyiknek van asztrálteste, tehát fejlettebb energetikájú mint például a növény) és leszületik bele lélek az ember, amelyikbe nem születik le lélek az állat.

lombik gyerekek

Persze más különbség is van ember és állat között, de a legalapvetőbb a lélek léte vagy nem léte, amiből aztán persze következik a különbségek legtöbbje. Így kijelenthetjük, ha egy emberi test megszületik, akkor abba lélek is leszületett, mivel emberi test nem születik állatnak. Ha pedig valamilyen okból nem születik le lélek egy megszületendő emberi testbe, akkor az a test nem is születik meg, vagy halva születik.

Ez mindjárt választ is ad arra, hogy vajon a lombikban vagy klónozással vagy bármi más módon született embernek van-e lelke? Ha élve megszületett, akkor van. Felmerülhet az a kérdés is, hogy ha nem születik meg élve akkor annak lehet az is oka, hogy nincs lélek aki beleszülessen? Igen, akár ez is lehet az indok, elméletileg. Gyakorlatilag azonban ilyen indokkal soha sem hiúsul meg születés, mivel mindig van lélek aki beleszülessen egy megszületendő (pontosabban fogalmazva, biológiai, önálló életet kezdő) fizikai, emberi testbe.

Bármilyen módon is kel életre egy emberi test, lélekkel kel életre.

Az ember lelkét pedig a Karma Urai vagyis Istenek formázzák (adják) a fizikai test számára. Nagyon egyszerűen és érthetően megfogalmazva a születés és lélekleszületés spirituális menete:

Azt mondja a Karma Ura:

 • Nézzétek, ott egy ember készül megfoganni (mindegy, mi módon). Van szüksége bárkinek karmikus szempontból annak az emberi testnek a megszületésére?
 • Ha nincs, akkor meggátoljuk annak az emberi testnek a megszületését.
 • Ha van, akkor megformázunk egy megfelelő lelket, hogy beleszülethessen.
 • Ez azt is jelenti, önmagában annak a ténynek, hogy egy ember mi módon fogan és születik meg, nincsen semmilyen karmikus jelentősége. Bárhogyan is fogan és születik, sem előnyre, sem hátrányra nem tesz szert ezáltal, karmikus szempontból, sem saját maga, sem a környezetében lévők. Az viszont, hogy miképpen vélekedik, viselkedik az adott helyzetben, az már minden résztvevőnek a saját karmikus életébe beleszámít.

  vonal

  A kérdésednek nem volt része, de idetartozik egy fontos és érdekes szempont amit most még megemlítek és alkalmas további elmélyülésre vagy akár kérdések megfogalmazására is.

  Az ember a saját karmikus életét a fizikai teste 7 éves korában kezdi el. Ekkor válik önállóvá a 7. energetikai csakra működése és kezdődnek el az önálló döntések, amik a karmateljesítés alapját képezik. Így a leszületett lélek a fizikai test első 7 évében “tétlen”. Nincs feladata, nem változik. Az a lélek amelyik olyan testbe született amelyik test a 7. életéve előtt meghalt, az ugyanolyan állapotban tér vissza, mint ahogyan leszületett, saját karmát nem teljesített, nem is volt mit teljesítenie.

  Ez esetben akár azt is kérdezhetnénk, ha egy 7. életéve előtt meghalt ember lelkére karmikus szempontból “nem volt szükség”, akkor mégis, miért született le? Erre három ok is van.

   

  Három ok, amiért lélek születik az emberbe:

  • I. Az elsőt már fentebb is leírtam: ha nem született volna le az adott lélek, akkor az adott gyermek állatként kelt volna életre. Azonban mivel emberi testben állat nem él a Földön, így ha élve születik egy emberi test, akkor az emberként, beleszületett lélekkel születik meg.

   

  • II. A másik ok amiért leszületik egy lélek akkor is, ha “nincs saját karmája”, vagyis a fizikai test amibe leszületik meghal a 7. életéve előtt, hogy leszületésével, életével és létével szolgálja és segítse más emberek Karmateljesítését.

   

  • III. A harmadik ok tulajdonképpen az első energetikai magyarázata, vagyis az, hogy miért különböző az ember és az állat azon kívül, hogy az embernek lelke és Karmája van, az állatnak pedig nincs. Odáíg az ember és az állat teljesen egyforma energetikai és evolúciós szempontból, hogy mind a kettőnek van fizikai, éter és asztrál teste. Ebből következően mindkettőnek vannak fizikai érzékszervei, fizikai érzetei, energetikai áramlásai és érzelmei. Ebből következően akár lélek is születhetne mindkettőbe hiszen a lélek leszületésének “fészke” az asztráltest ami az embernek és az állatnak is egyaránt van. Azonban míg az embernek szüksége van lélekre a Kamájának létéből adódóan, addig az állatnak nincs szüksége lélekre, lévén Karmája sincs ami teljesítéséhez lélekre lenne szüksége.

  Amikor a lélek leszületik az asztráltestbe, akkor létrehozza a mentál testet!
  A mentál test pedig lehetővé teszi a 6-os és a 7-es csakra materializálódását, ezáltal az elme és a gondolkozás létrejöttét, megteremtve a karmateljesítés alapfeltételét, a döntés képességét.

  Másképpen fogalmazva, a karmával leszülető lélek kelti életre a mentál testet és az intellektus képességét, hogy lehetőséget teremtsen a gondolkozásra, ezáltal karmateljesítésre. A gondolkodás képességére kizárólag a karmateljesítés képességének a megteremtése miatt van szükség. Ezért is nem tudnak az állatok gondolkodni, nem rendelkeznek mentál testtel és intellektussal, mivel nincs rá szükségük, mert karmát sem kell teljesíteniük. Az embergyermeknek azonban az élete alatt, bármilyen rövid is az, szüksége van a gondolkodás képességére és ehhez kell leszületett lélek is.

  vonal