Ikerláng

Az ikerláng, ikerlélek, lélektárs, lélekpár fogalmakkal kicsit bajban vagyok. No nem azért, mintha nem lenne egyértelmű a definíciójuk, hanem azért mert ezekről a fogalmakról rengeteg kifejtés és magyarázat található a Neten, melyek legtöbbje romantikától csöpögős, érzelemmézgás és hatásvadász magazincikk, amik tartalmának a valósághoz alig van köze. Bár az érdeklődők nagy többsége erre bukik. Így, ha most az ikerlángokról írok, akor kicsit “ünneprontónak” kell lennem. Mert ugyan nagyon fontos és az ember életében jelentős az ikerlángjával való kapcsolat, de közel sem annyira romantikus és érzelemboldog mint ahogyan azt sokan jellemzik. Maga az “ikerláng” szó is egy túlfantáziált változata az eredeti “Duáltárs” fogalomnak.

A szellemtudományban két féle spirituális emberkapcsolat van. Duáltárs és Duálpár. Az összes többi, ikerláng, ikerlélek, lélektárs, lélekpár, ikerszellem és társai az eredeti kettő szóváltozatai, illetve van még a lelkitárs, de az egy más kategória. Vagyis két ember társ vagy pár lehet. A társra definiálják sokan az iker szót. Az ikerláng valójában Duáltárs.

Maradva a címbeli megnevezésnél, egyszerűen és röviden fogalmazva:

Az ikerláng két olyan embert jelez, akik a földi inkarnációjukban,
ugyanannak az Emberszellemnek a leszületései.

Ebből természetesen sok minden következik, mire értelmet nyer a földi életünkben. Vizsgáljuk meg kicsit alaposabban.

Duálpár

A Teremtett Ember az Édenbeli bűnbeesése után szétvált két különálló (fél) emberszellemre. Úgy is fogalmazhatunk, hogy Ádám és Éva elvált egymástól. Mindketten önállóak, de Egységet, Embert, csak együtt alkothatnak. Ebben a kettévált állapotukban, Duálszellemként lekerültek a Mentál spirituális síkra, vagyis “kiűzettek az Édenből”. Az ezután kialakított Karmikus Rendben, mindketten lehetőségeket kaptak, hogy inkarnációkon keresztüli tanulásokon és tapasztalásokon a döntéseik által újra egységbe rendeződhessenek, és Feltámadás majd Üdvözülés által ismét az Édenben élhessenek, Örök Életre.

Tehát adott a Karmikus Rendben két (fél) Emberszellem akik Duál kapcsolatban vannak egymással és inkarnációkon keresztül élnek tovább. Ők ketten DUÁLPÁROK hiszen egymás párjai. Ádám (jang) és Éva (yin) spirituális formában. A leszületéseik, vagyis további megnyilvánulásaik is “párok”, hiszen egymás párjai, adott esetben asztrális vagy éppen fizikális formában.

Konkréten, ha Ádám és Éva Duálszellemekként Duálpárok, akkor Ádám földi inkarnációja és Éva földi inkarnációja is Duálpár a földi életében, vagy más szóval, lélekpár, szellempár. Ezzel máris definiáltuk a Duálpár fogalmát. De, a helyzet ennél kissé bonyolultabb, még van bőven mit átgondolnunk.

Ha itt a Földön Kovács János annak a Mentál síkon lévő Duálszellemnek a földi inkarnációja, amelyikhez párként tartozó Duálszellemnek Kertész Piroska a földi inkarnációja, akkor Kovács János és Kertész Piroska egymás duálpárjai, más szóval, lélekpárok, vagy szellempárok.

A szóhasználat néha keveredik, de a lényeg, hogy arra a két földi emberre mondjuk, hogy duálpár, lélekpár, akik ugyanak az Emberszellemnek az inkarnációi, mégpedig úgy, hogy az egyikük az egyik, a másikuk a másik, szétválás utáni Duálszellem inkarnációja. Azért írom ilyen aprólékosan, szájbarágósan, hogy jól érthető legyen, mert van még bőven további opció. De nézzük inkább képi formában, úgy sokkal érthetőbb.

dualpar 1 1

Az így létrejövő földi kapcsolat a “pár” aki nem “társ”, nem “iker” és nem ” testvér” mert ők még csak ez után következnek. Azt fontos lehet tudni, hogy Krisztus első eljöveteléig vagyis az időszámításunk kezdetéig alig volt értelmezhető az inkarnációbeli Duálpár fogalom, mivel egy Duálszellemnek, egy időben vagyis egyszerre csak egy inkarnációja lehetett és két egymás utáni inkarnáció között 1000 évnek kellett eltelnie. Ezért a Duálszellemek vagyis Éva és Ádám a Mentál síkon kívül nem “találkozhattak” egymással, sem lelki, sem fizikai formában, mivel 1000 évenként csak egyetlen inkarnációjuk volt. Kivéve ha ez az egy-egy inkarnáció éppen átfedéssel, egyszerre történt, de ennek elenyésző volt a valószínűsége és a fontossága.

Duáltársak (ikerlángok) pedig, akikről ez után lesz szó, csak 1000 évente születtek, így lehetetlen volt “találkozniuk” egymással.

Krisztus leszületése nagymértékben átformálta az inkarnációs rendet. Egyrészt eltörölte az 1000 éves szüneteket, másrészt lehetővé tette a párhuzamos inkarnációkat, azzal a feltétellel, hogy egy Duálszellemnek egy időben maximum hét (7) inkarnációja lehet és ebből maximum egy (1) lehet földi, fizikai testben, a többi asztrális, lelki szinten létezhet. Kiemelem, ez csak lehetőség volt, nem minden Emberszellem élt/él ezzel a lehetőséggel.

Így már nagyobb valószínűséggel és jelentőséggel fordulhatott elő, hogy Asztrál síkon, az ott kialakított Purgatóriumban “összetalálkozik” az egyik Duálszellem hét lelkéből valamelyik a másik Duálszellem 7 lelke valamelyikével és együtt Duálpárt alkotnak. A földi fizikai szinten pedig mivel akár egyszerre is élhetett egy-egy inkarnációja a Duálszellemeknek, már lehetségessé vált, bár igen kicsi valószínűséggel, a fenti rajzon is ábrázolt Duálpár emberkapcsolat. Vagyis Krisztus leszületése utántól valós lehetőséggé vált, hogy egy Földön élő ember találkozhasson a Duálpárjával.

A Duáltársával (ikerlelkével) még nem találkozhatott, hiszen a lehetséges 6 Duáltársa közül, vele egy időben, egyikük sem lehetett földi, fizikai testben.

Duáltárs

Most végre elérkeztünk a címben jelzett fogalom magyarázatához. Ugyanis asztrális szinten megjelent és értelmet nyert a Duáltárs, ikerlélek, ikerláng fogalom, ugyanis ezek a “testvér” jelzők két olyan inkarnációt jelentenek, ahol az inkarnációban lévők ugyanannak a Duálszellemnek az inkarnációi. Tehát pontosítsuk az első rövid definíciót:

A Duáltárs (ikerláng) két olyan embert jelez, akik a földi inkarnációjukban,
ugyanannak a Duálszellemnek a leszületései.

dualtars

Mivel Krisztus után, még hosszú ideig, földi inkarnációban egyszerre csak egy leszületése lehetett egy Duálszellemnek, így Duáltárs találkozások nem történhettek, vagyis a címben említett Ikerláng kapcsolat sem létezett. Legalábbis földi szinten, azonban asztrális (lelki) szinten már igen, ugyanis az asztrális Purgatóriumban egyszere 6 Duáltárs, lélek, Ikerláng létezhetett egy időben.

Persze a hétköznapi, nem spirituáis de érdeklődő embert itt a földön, a földi Ikerláng, lehetősége izgatja leginkább. Nos, a 2000-es évektől, a Vízöntő kor kezdetével “szabad lett a vásár”, sőt a bőség zavara is előállt. A karmikus Rend újabb átalakítása által lehetővé vált a “szabad inkarnáció“, csupán a Duálszellemenkénti, egy idejűleg lehetséges hét (7) inkarnáció szám maradt meg.

Duálkapcsolatok

Ma már lehetséges Duálszellemenkét egy időben, hét leszületés, amely leszületések akár fizikai testben is lehetnek. Így valójában értelmet nyertek az Ikerláng és társai fogalmai. Ma már akár 6 Ikerlángunk, Duáltársunk is lehet egyszerre fizikai testben, így akár találkozhatunk vagy akár élhetünk is vele, velük. De ne örüljünk korán, a “feketeleves” még csak ezután jön.

Tehát manapság már van Dultársunk, Duálpárunk, Ikerlángunk, lélektársunk, szellempárunk és hasonlók. Lehet Őket keresni, kutatni, örülni nekik vagy akár csalódni bennük. Mire jó mindez és kik is valójában Ők? Erről írok a továbbiakban de előtte nézzük meg a teljes képet rajzban:

Untitled 17

Amikor valaki keresi az Ikerlángját, vagy rátalált az Ikerlángjára akkor valójában azt az embert keresi, arra az emberre talált rá, aki ugyanannak a Duálszellemnek a földi inkarnációja, mint saját maga. Ha valaki megtalálta az Ikerlángját akkor valójában megtalálta (az egyik) Dultársát.

Aki pedig a Duálpárját keresi és megtalálja, akkor egy olyan emberre talált rá, aki annak a Duálszellemnek a földi inkarnációja, amelyik Duálszellem Duál Szellempárjának a földi inkarnációja saját maga.

Feketeleves

Ha úgy tekintünk az Ikerlángunkra mint egy “hozzánk közel állóra“, egy olyan emberre aki ugyanazon Duálszellem földi inkarnációja, akkor ebben alapesetben csak jó van, hiszen “rokonlélek“. Ki ne örülne ebben a sok-sok idegent és bizonytalan emberi kapcsolatokat tartalmazó világban, ha egy igazi, közel álló emberre találhat? Mi lehet ebben a rossz, mi lehet itt a feketeleves?

Nos, kettő is van, ami nehézséget okozhat, de legalábbis árnyalja a “romantikus egymásra találást“.

 

  • Az egyik, hogy a Duális kapcsolatokban (Duáltárs, Duálpár, ikerláng, Ikerlélek, duállélek és társai) az emberek általában egy úttal egy földi párkapcsolatot is keresnek. Vagyis a legtöbb “duálkeresés” és duál társra találásban az a nagy izgalom, hogy a szerelmem, élettársam, házastársam, párkapcsolatom egyben a duális kapcsolatom-e? Vagyis legtöbben feltételezik, hogy a duális társ egy másik nemű, hasonló korú, szerelmi kapcsolatba bonyolítható ember. Igen, ilyen is lehetséges. Valamint bármilyen más is. Hiszen duális kapcsolatban bármelyik emberrel lehetek.

Duális kapcsolatom lehet férfi, nő, gyermek, középkorú, idős, fehér bőrű vagy fekete, indiai, török vagy akár cigány, orvos, politikus, betörő vagy akár gyilkos.

Vagyis egy másik ember.

Bár legtöbben a szerelmet keresik a Duáltársukban, leggyakrabban nem szerelmi kapcsolatban jelenik meg az életünkben a Duáltársunk. Ennyit a romantikáról… Persze van rá esély, hiszen ha 13 Duálunk is lehet, azok közül legalább egy talán szerelembe is bonyolódhat velünk. Az esély megvan rá, így lehet keresni is, de jó tudni, hogy ha csak a szerelmi partnert keressük, és másoktól elfordulunk, elszalaszthatjuk az egyébként kívánatos és szükséges többi Duáltalálkozásokat.

 

  • A másik, hogy a Duális kapcsolatokat általában nem a gondtalan és felhőtlen boldogság jellemzi, sokkal inkább a problémákkal, nehézségekkel és megoldandó feladatokkal teli élethelyzetek. Ha végre “rátalálunk” arra az emberre akivel boldog szerelmi kapcsolatban teljesen megértjük egymást, gondtalanná és felhőtlenné válnak vele a hétköznapok, no, akkor… szinte biztosak lehetünk benne, hogy Ő… nem Duálkapcsolatunk. Ellenben ha olyan emberrel kerülünk össze, kortól, nemtől, rokoni kapcsolattól és társadalmi helyzettől függetlenül akivel megnövekszenek a problémáink, a megoldandó élethelyzeteink megsokasodnak, akkor már élhetünk a gyanúval, Duálkapcsolatra leltünk.

Hogyan ismerjük fel?

Nos, az előzőekből ez logikusan következik. A Duál kapcsolatnak a célja, hogy célirányosabban és intenzívebben segítse a karmikus feladat megoldását. Amikor két ember, akik valamilyen duális kapcsolatban vannak és találkoznak a földi fizikai életben, akkor egy különleges de tudattalan lehetőséget teremtenek ezáltal a karmájuk teljesítéséhez. Azért különleges, mert azáltal, hogy ugyanazon Emberszellem leszületései, jobb és egyedibb közöttük a szellemi, lelki, fizikai kapcsolódás mint bármely más emberek között. Ezzel a lehetőséggel csak úgy tudhatnak sikeresen élni és a lehetőséget csak úgy tudhatják eredményesen kihasználni ha ez a kapcsolat hoszabb távon meglévő és egymásra intenzíven ható élethelyzetekkel teli.

Ezért a duálunkat olyan emberek személyében érdemes keresnünk akivel a kapcsolatunk nem alkalmi vagy rövíd távú, hanem tartós, közeli, rendszeres és olyan jellegű ami inspirál fizikai, lelki megnyilvánulásokra, döntéshozatalokra, önismeretre, változásokra. Természetesen az egyik legalkalmasabb kapcsolat erre a párkapcsolat, de ugyanilyen erővel és minőségben lehetséges más rokoni kapcsolat, testvéri, szülő, gyermek kapcsolat is, akár több generációban is gondolkodva, pl. unoka, nagyszülő, stb. Ilyen lehet még a barátok, munkatársak, sporttársak, hoszabb távon ápoltak, vagy ápolók kapcsolatai is, valamint a szomszédok és hasonlók.

Nem érdemes duális kapcsolatot keresni alkalmi, vagy rövíd távú kapcsolatokban, pl. a bolti eladóval, utastárssal, alkalmi beszélgetőpartnerrel, stb.

Mire jó mindez?

Tulajdonképpen már le is írtam az előző bekezdésben. lehetőség a speciálisabb, intenzívebb, célirányosabb karmateljesítéshez. De van itt még két szempont amit megemlítek.

Miért csak mostanában, Kisztus első eljövetelével és a Vízöntő kor kezdetével nyíltak meg ezek a lehetőségek, nem pedig már korában is? Ennek több oka is van, amit itt, most csak megemlítek. Egyrészt a karmikus lehetőségeknek és tanításoknak a végidőkre való intenzívebbé tevése az ok, de legfőképpen a karmikus feladattal leszületésre várók számának a csökkenése az ami indokolja a duális kapcsolatok létét.

A karmikus idők kezdetén “nagy tülekedés volt a Menyben a leszületésre várók között“. Sok volt a leszületendő és kevés a fizikai test. Aki leszülethetett, az örült, hogy sikerült leszületnie, mindegy, hová csak leszülethessen.

Az idők folyamán egyre több lett a befogadó fizikai test és egyre kevesebb a leszületésre váró lélek. Manapság a 2000-es években már több a fizikai test mint amenyire szükség lenne a karmikus leszületések számát tekintve. A leszületendők már válogathatnak, hová és kibe is szeretnének leszületni, főképpen a már valós karmával nem rendelkező indigó és kristály leszületők esetében. Jogos az igény: “Ha már le kell születnem, Duál kapcsolatba szülessek, hogy segíthessem a még karmával rendelkező lélektársamat”.

vonal

Ha szeretnéd, egy új fogalom magyarázatát itt látni, kérlek írd meg nekem!
klikk ide…